IPTC Media Topic NewsCodes as of 2020-05-28 (language: dk)

  View language versions:   Arabic | British English | Chinese (分类) | Danish | French | German | Norwegian | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Spanish | Swedish

MediaTopic ID Name (dk) Definition (dk)
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/09000000 arbejde Sociale aspekter, organisationer, regler og betingelser på arbejdsmarkedet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000509 ansættelse Arbejder for en organisation, et individ eller er selvstændig, herunder frivilligt arbejde.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000513 arbejdsgiver Den person, der beskæftiger arbejdstagere og betaler lønninger og andre fordele til arbejdstagerne.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001276 barsels- og forældreorlov Arbejdsorlov, som tildeles med det formål af føde eller passe et barn.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000511 børne- og ungearbejde Arbejde udført af børn under 18 år.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001277 frivilligt arbejde Ulønnet arbejde, som udføres af lyst med det formål at glæde eller gavne andre.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000514 jobtræning At lære den viden og de færdigheder, der kræves til et bestemt erhverv.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000515 (retired) efteruddannelse Studier og kurser for fagfolk og ledere med henblik på at give viden og færdigheder ud over, hvad en tidligere grunduddannelse har givet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000516 (retired) omskoling Uddannelse fra et erhverv til et andet, helst for voksne.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000510 lærling Enhver, der undervises i et erhverv, normalt et håndværk, ved at arbejde med nogen, der tidligere er blevet uddannet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000518 løn og goder Vederlag, som en medarbejder modtager, når arbejdet er afsluttet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000519 (retired) medarbejderfordel Fordele, som en virksomhed leverer til en medarbejder, såsom pensionsbidrag, sundhedsforsikring.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000520 social sikring Penge, der indbetales af enkeltpersoner og virksomheder på en statskonto, der skal udbetales, når denne person når en bestemt alder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000512 medarbejder En person, der i en ansættelseskontrakt for vederlag, udfører arbejde for modparten, arbejdsgiveren.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000339 pendling Regelmæssige ture mellem hjem og arbejdsplads, normalt dagligt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000517 (retired) profession og faglighed Den type arbejde, en person primært beskæftiger sig med.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001206 selvstændig beskæftigelse Når en person arbejder, men gør det i form af sit eget firma, som derefter har en kontrakt med et eller flere ordrerfirmaer eller personer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000521 ansættelseslovgivning Juridiske regler, der påvirker forholdet mellem ansatte og arbejdsgivere.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000522 sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Regler og procedurer for sikring af arbejdstagernes sundhed.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000533 arbejdsløshed Når personer der kan arbejde og aktivt søger arbejde, men ikke kan finde arbejde.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000534 (retired) afskedigelse Reduktion af en virksomheds arbejdsstyrke set fra arbejdstagers synspunkt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000535 arbejdsløshedsunderstøttelse Statsstøttet forsikring, der yder kompensation for uforsikret arbejdsløshed.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000523 arbejdsmarked Marked, hvor arbejdsgivere kræver arbejdskraft mod betaling, og hvor enkeltpersoner tilbyder arbejdskraft til betaling af lønninger.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001275 tidsbegrænset ansættelse En tendens på arbejdsmarkedet, hvor man ansættes fra dag til dag eller fra opgave til opgave i modsætning til fast arbejde samme sted.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000536 fagforening Sammenslutning af arbejdere med henblik på at beskytte deres interesser og udgøre en modpart til arbejdsgivere på lokalt eller nationalt niveau.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000524 overenskomst Forhandlinger mellem arbejdsgivere og arbejdstagere.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000529 arbejdskonflikt Konflikter mellem arbejdstagere og arbejdsgivere, der kommer til udtryk i eller fører til bekæmpelse, normalt strejke eller lockout.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000530 strejke og lockout Organiseret lukning af arbejdet for at udøve pres på arbejdsgiveren i en længere eller kortere periode.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000525 kollektiv aftale Aftale mellem fagforeningsorganisation og arbejdsgiver om ansættelsesvilkår, herunder uenighed om dens fortolkning.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000527 (retired) aftalebrud - løn Aftale om kompensation for udført arbejde.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000528 (retired) kontraktligt problem - arbejdsregel Aftaler om arbejdstid, f.eks. længde, placering eller afbrydelse af arbejdet for hvile.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000526 (retired) kontraktligt problem - sundhedspleje Aftale om foranstaltninger til forebyggelse af sygdom.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000531 pensionering Årene efter arbejdslivet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000532 pension Faste månedlige betalinger til en pensioneret person.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/08000000 folk og fæ Historier om enkeltpersoner, grupper, dyr, planter eller andre genstande med fokus på følelsesmæssige facetter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000501 ceremoni Ikke-religiøse ritualer såsom kransenedlægning, dåb og lignende.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001235 begravelse og bisættelse En ceremoni, hvor man mindes en afdød og begraver eller tager afsked med vedkommendes jordiske rester.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001236 bryllup Alt, hvad der foregår omkring et bryllup. Foruden selve ceremonien kan det være en reception, en bryllupsfest eller en polterabend.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001234 dimission En ceremoni, hvor en person modtager bevis for at have bestået en uddannelse.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001233 navngivningsceremoni Ceremoni, hvor et barn eller en voksen får tildelt et navn.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000500 dyr Nyheder om dyr.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001237 jubilæum En fejring af, at der er gået et bestemt antal år siden en bestemt begivenhed fandt sted. Kan både være en rund fødselsdag, en særlig bryllupsdag eller en længere ansættelse.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000502 personhistorie Personer eller grupper med fokus på følelsesmæssige facetter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001238 fødselsdag Årsdagen for, hvornår en person blev født.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000503 menneskeligt uheld Dum, menneskelig fejl.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000504 overklasse Nyheder om, og beskrivelser af, den højeste klasse i samfundet, især dets sociale liv.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000505 berømthed Nyheder og beskrivelser af berømte mennesker.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000506 kongelige og kejserlige Nyheder om kongelige mennesker og især deres sociale liv, i modsætning til mere officielle opgaver.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000507 plante Nyheder om planter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000497 præstation Præstationer fra enkeltpersoner eller grupper, dyr, planter eller andre genstande, såsom at vinde en konkurrencepræget konkurrence.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000498 pris og præmie Ære og belønning for en eller anden præstation, herunder dem, der tildeles af staten.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000499 rekord Resultater, der overgår tidligere udført, og som normalt kan angives i antal eller tid, men som ikke er relateret til sport.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/03000000 katastrofe, ulykke og nødsituation Naturlige eller menneskeskabte begivenheder, der forårsager død eller skade på mennesker eller skade på ting og ejendom.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000168 beredskabsindsats Organisationer, der sigter mod at hjælpe mennesker uden mad, vand og ly i pludselige nødsituationer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000167 (retired) beredskabsplanlægning Planer for aktiviteter, der skal finde sted i pludselige nødsituationer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000148 katastrofe Alvorlig eller pludselig ulykke.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000149 hungersnød Alvorlig og livstruende mangel på mad til en større gruppe mennesker i et område.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000150 ild Stor brand, der ikke er under kontrol, og som er opstået ved en ulykke eller er ulovligt antændt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001202 skovbrand Brand, der hovedsageligt rammer vegetation (skov).
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000151 naturkatastrofe Ødelæggende hændelse der er forudsaget af begivenheder i naturen, som orkan, jordskælv og oversvømmelse.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000155 jordskred Store mængder jord og/eller grus, der falder sammen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000156 lavine Ophobet sne, der pludselig skrider ned af en bjerg side eller skråning.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000153 jordskælv Bevægelser i jordens kontinentale plader, der forårsager skade på overfladen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000157 meteorologisk katastrofe Forskellige katestrofer forårsaget af vejret.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001280 orkan En voldsom og potentielt ødelæggende storm, som dannes over tropiske eller subtropiske havområder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000158 storm Vejr med meget stærk vind, ofte med ødelæggelse som et resultat.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000154 oversvømmelse Overflod af vand forårsaget af kraftig regn eller smeltende sne, normalt på steder, hvor det ikke er ønsket.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000152 tørke Alvorlig mangel på vand over en periode.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000159 vulkanudbrud Udbrud af magmatisk materiale fra jordens indre.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000160 (retired) nødsituation En pludselig, uventet begivenhed, der kræver øjeblikkelig handling for at forhindre alvorlige konsekvenser.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000162 (retired) transporthændelse En hændelse, der involverer et eller flere køretøjer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000165 (retired) jernbanehændelse En hændelser, der involverer jernbanekøretøjer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000163 (retired) luft- og rumfartshændelse En hændelse, der involverer fartøjer i luft eller rum.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000164 (retired) maritim hændelse En hændelse, der involverer maritime fartøjer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000166 (retired) vejnetshændelse En hændelse, der involvere køretøjer på veje.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000139 ulykke og nødsituation Pludselig uventet hændelser, der forsager konsekvenser eller kræver øjeblikkelig handling for at forhindre alvorlige konsekvenser.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000141 arbejdsulykke Uventet hændelser på en arbejdsplads, der forårsager personskader og/eller ejendomsskader.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000142 atomulykke Uventet begivenhed på steder, der involvere produktion af atomkraft.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000140 eksplosionsulykke og -hændelse En pludselig detonering af sprængstof
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000161 konstruktionsulykke Uventet begivenhed hvor en bygning, bro eller en anden konstruktion kollapser helt eller delvist.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000143 transportulykke Uventet begivenhed med transportkøretøjer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000146 jernbaneulykke Ulykke eller hændelse, der involverer jernbanekøretøjer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000144 luft- og rumfartsulykke En ulykke eller hændelse, der involverer fartøjer i luft eller rum.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000145 søfartsulykke Ulykke eller hændelse, der involverer maritime fartøjer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000147 trafikulykke Ulykke eller hændelse, der involverer køretøjer på veje.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001201 påkørt dyr Trafikulykke med vilde dyr.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/16000000 konflikt, krig og fred Socialt eller politisk motiverede protester og/eller voldshandlinger. Terrorisme, væbnede konflikter, social uro, statskup, guerillaaktiviteter, massakrer, optøjer, voldelige demonstrationer og krig, såvel som fredsinitiativer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000065 civil urolighed Uro blandt befolkningen, der kommer til udtryk ved strejker, oprør, demonstrationer eller sabotage.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000066 demonstration Offentlig kollektiv meningstilkendegivelse i form af en masseforsamling og/eller march med slagord på plakater og bannere.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000067 oprør Organiseret angreb på statsmagten af en gruppe i det samme land, ofte voldeligt og med det formål at vælte regeringen og ændre det politiske system.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000069 optøjer Midlertidig voldelig opførsel af menneskegrupper uden for myndighedernes kontrol.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000068 revolution Større, væbnet og organiseret omstyrtning af det eksisterende samfund.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000073 fredsproces Foranstaltninger til afslutning af en krig eller konflikt, ofte gennem fredsforhandlinger eller -aftaler.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000076 fredsforhandling Drøftelser mellem lande, regioner eller geopolitiske enheder i krig eller konflikt, ofte med en mægler, hvor målet er at nå en løsning, der fører til fred.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000074 fredsmægler Person eller organisation, der initierer og implementerer en fredsproces.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000075 fredsplan En strategi for at opnå fred i et krigs- eller konfliktområde.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000077 genopbygning efter krig Foranstaltninger til at genoprette samfundet, økonomien og det politiske system i et krigshærget område.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000079 ammunitionsrydning Fjernelse eller neutralisering af miner og klyngebomber efter en krig eller konflikt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000078 nedrustning Nedlægge eller nedtrappe et lands våbenarsenal.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000080 krigsfange Et menneske, der er blevet fanget og frihedsberøvet under krig.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000071 massakre Massedrab på mennesker, ofte civile, under krig eller konflikt
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000072 folkedrab Systematisk drab på en folkegruppe eller dele af en folkegruppe.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000070 statskup Omstyrtning af en etableret regering af en organiseret militær eller politisk gruppe.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000053 terrorhandling Organiserede voldshandlinger, der fremkalder frygt og rædsel i befolkningen, ofte udført til politiske formål og af mindre grupper.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000054 bioterrorisme Biologiske angreb for at øge frygt hos mennesker.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000055 bombning Forsætlig brug af eksplosionsanordninger mod mennesker, bygninger eller andre strukturer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000056 væbnet konflikt Tvister mellem væbnede tropper, ikke nødvendigvis formelle krige.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000057 guerillaaktivitet Krigsførelse beregnet til at fratage modstanderen en etableret kontrol over et område, primært gennem den mobile kamp om adskillige mindre enheder, ofte ved anvendelse sabotage og overraskelsesangreb.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000058 international militær indgriben Midlertidig brug af internationale tropper i et land eller en region, som har brug for hjælp udefra til at løse en krise.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000059 fredsbevarende styrke Militære tropper fra forskellige lande, der under en samlet international organisation eller samarbejde opretholder fred i konfliktområder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000062 krig Tilstand med væbnet kamp i stor skala mellem nationer eller andre geopolitiske enheder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000063 borgerkrig Krig mellem forskellige grupper inden for samme nation, undertiden med målet om at dele landet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000064 (retired) krigsforbrydelse Alvorlige krænkelser af krigslovene, for eksempel gennem brug af forbudte våben, ordrer om eller deltagelse i tortur eller andet alvorligt overgreb på krigsfanger eller civile.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000060 militær besættelse Overtage kontrol over et land eller område med militære midler.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000061 savnet i kamp Mennesker, både civile og militære, der er savnet under og efter en krig.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/02000000 kriminalitet, lov og retfærdighed Oprettelse og/eller etablering af samfundets regler, håndhævelsen af disse regler, overtrædelse af reglerne og straf for kriminelle, herunder enkel personer, grupper, organisationer og andre enheder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000082 forbrydelse Enkeltpersoner, virksomheder eller organisationer overtræder gældende love.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000097 bedrageri Planlagte aktiviteter for at bedrage penge eller værdigenstande fra andre mennesker, virksomheder eller organisationer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001195 skatteunddragelse Når nogen forsøger at undgå at betale skat.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000086 cyberkriminalitet Kriminel aktivitet, der primært udføres ved hjælp af computere og/eller internettet, for eksempel hacking, phishing og identitetstyveri.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000099 drab Drab på en anden person.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000083 forsætlig brandstiftelse Med forsættelighed at brænde noget af, som man ikke har ret til.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001196 færdselsovertrædelser Ulovlige handlinger i trafikken.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001285 hærværk Beskadige eller ødelægge offentlig eller privat ejendom med vilje.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000098 kapring Overtagelse af transportmiddel ved tvang.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000100 kidnapning Tilfangetagelse og tilbageholdelse af en anden person mod dennes vilje ved brug af trusler og magt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000093 korruption Ulovlige handlinger udført af en eller flere personer, der udnytter deres position til at modtage penge eller anden form for personlig vinding.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000094 bestikkelse Tilbud om penge eller tjenester til en person i en afgørende position for at påvirke vedkommendes handlinger
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000105 krigskriminalitet Alvorlige krænkelser af krigslovene, ofte overgreb på civile eller krigsfanger, herunder retsforfølgelse af disse forbrydelser.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001283 menneskesmugling og trafficking Ulovlig transport af mennesker over landegrænser. Hvis det sker ufrivilligt, regnes det for trafficking.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000095 narkokriminalitet Aktiviteter, der overtræder love om håndtering af narkotiske stoffer og udstyr.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000096 narkosmugling Ulovlig smugle narkotika mellem forskellige lande.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000101 organiseret kriminalitet Planlagt kriminalitet udført af kriminelle i en gruppe, for eksempel mafiaen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000102 bandekriminalitet Kriminalitet udført af grupper, der har en samhørighed gennem for eksempel områder, sprog, etnicitet eller baggrund.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000084 overfald Alle former for fysisk vold mod en eller flere personer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000085 seksualforbrydelse Seksuel relateret vold, herunder voldtægt, overgreb, chikane eller befamling.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000103 terrorisme Vold, der bruges til at skræmme store dele af en befolkning og sigter mod at nå politiske eller ideologiske mål.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000104 tyveri Ulovlig erhvervelse af en andens ejendom.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000087 økonomisk kriminalitet En forbrydelse, der er begået af en virksomhed eller personer, der repræsenterer virksomheden.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000091 insiderhandel Handel med aktier eller andre værdipapirer af personer, som har adgang til fortolige oplysninger.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000092 konkurrencebegrænsning Aftaler eller partnerskaber mellem virksomheder eller personer, der sigter mod at begrænse konkurrencen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000088 konkurrencekriminalitet Overtrædelse af love, der er rettet mod virksomheder for at fremme fair konkurrence til fordel for forbrugerne.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000089 kontraktbrud Overtrædelse af aftaler indgået i en kontrakt mellem to eller flere parter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001194 regnskabskriminalitet Kriminalitet, der involverer vildledende oplysninger om en virksomheds eller organisations økonomi.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000090 underslæb Bevidst tyveri eller forkert anvendelse af penge, som forvaltes for enhver klient, eller som tilhører en arbejdsgiver.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000121 lov Regler fastlagt af et lands lovgivende myndigheder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001197 Forvaltningsret Det retsområde, der regulerer forholdet mellem offentlige myndigheder og borgere.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000122 civilret Den del af et lands love, der handler om forhold mellem private.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000124 regulering Regler, der udspringer af selskabs- og erhvervsret.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000123 konkurrenceregel Regler, der vedrører konkurrence mellem virksomheder, såsom regler mod monopoler og lignede.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000126 international lov Love, der gælder over hele verden, eller i flere lande.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000128 international domstol En international domstol, der dømmer i tilfælde af krænkelse af folkeretten.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000127 udlevering At overføre en mistænkt eller dømt kriminel fra et land til et andet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000125 straffelov Den del af et lands love, der beskæftiger sig med kriminalitet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000119 retfærdighed En retfærdig administration af love og regler.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000129 retshåndhævelse Forskellige aktiviteter for at forhindre kriminalitet eller straffe dem, der har begået kriminalitet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000130 anholdelse Når en person, der mistænkes for en forbrydelse, bliver fanget eller forhindret i at flygte.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000131 efterforskning (kriminel) Undersøgelse af en mulig forbrydelse frem mod opklaringen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000132 savnet person En person, der har været savnet i nogen tid og bliver søgt, mere eller mindre aktivt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000133 politi En institution i samfundet, der sikrer, at orden opretholdes, og at kriminalitet forhindres og efterforskes.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000106 retsvæsen De organer i et samfund, der hjælper med at opretholde loven og straffe dem, der krænker loven.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000107 domstol En institution, hvor en retssag føres, og hvor parterne får lov til at fremlægge deres respektive synspunkter, før der fældes en dom.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000108 appel (domstol) Handlinger truffet, når dommen ikke accepteres.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000110 dommer Den eller de personer, der træffer juridiske afgørelser.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000109 (retired) domstolsadministration Personer, som er ansat og arbejder ved domstolene.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001287 højesteret Den øverste retsinstans i et land.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000111 straffesag Den retslige procedure, der afgør skyldsspørgsmål og udmåler en evt. straf.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000112 Forberedende retsmøde Forberedende retsbehandling, før de egentlige retsmøder
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000114 civilretssag Tvistafgørelse imellem to parter ved en domstol.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000134 straf (kriminel) Straf af personer eller organisationer, der er dømt for kriminalitet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001199 betinget dom En dom, hvor den dømte kendes skyldig, men hvor vedkommende på bestemte vilkår ikke skal afsone straffen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000136 bøde En straf, hvor den dømte skal betale et beløb.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000135 dødsstraf Straf af en person, der er dømt til døden for en forbrydelse.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000137 fængsel En institution, hvor kriminelle efter dom er frihedsberøvet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001198 psykiatrisk behandlingsdom Dom, hvor retten i stedet for almindelig straf dømmer en psykisk syg kriminel til psykiatrisk behandling.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000113 (retired) tiltalt Enhver, der er tiltalt i en retssag, og som skal svare på anklagerne.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000115 (retired) vidne En person, der optræder i retten og fortæller om sine oplevelser af sagen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000118 retsforfølgelse Processen med afholdelse af en retssag mod en person der er anklaget for at begå en forbrydelse.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001200 henlæggelse af straffesag Når politi og forundersøgere vurderer, at der ikke er noget tilstrækkelig grundlag for at komme videre med en efterforskning.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000116 udenretslig procedure To parters tvistbilæggelse med neutral mægler uden om retten.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000117 voldgift En afgørelse af et retstvist, hvor parterne benytter en neutral mægler i stedet for en domstol.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/01000000 kunst, kultur, underholdning og medier Kunst, kultur, underholdning og medier.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000002 kunst og underholdning Alle former for kunst og underholdning.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000003 animation Historier fortalt gennem animerede tegninger eller computergrafik.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000007 dans Mennesker, der bevæger sig i rytmisk og udtrykker en følelse, eller formidler et budskab
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000008 ballet Klassisk dansestil med trin, positioner og bevægelser.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000009 moderne dans Teatralsk dansestil, der ikke er begrænset til klassiske udtryk.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000010 traditionel dans Dans, der ofte forekommer som en social aktivitet, undertiden knyttet til lokale kulturelle traditioner.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001181 festival Begivenheder, der viser kunstneriske bestræbelser, ofte regelmæssigt forekommende, såsom dans, musik, teater, poesi eller komik.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000006 filmfestival Nationale eller internationale samlinger, hvor film vises, priser uddeles, og branchefolk mødes.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000005 film Historier fortalt gennem film, herunder fiktion og dokumentar.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000013 litteratur Fortællingen om en historie gennem skriftsprog.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000014 drama (litteratur) Skrevne historier, der er beregnet til at blive fremført af skuespillere.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000015 fiktion Skrevne historier, der ikke er baseret på fakta, men på forfatterens fantasi.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000016 non-fiktion Tekster baseret på fakta.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000017 poesi Skriftlige værker, der bruger sprogets æstetiske og rytmiske egenskaber til at udtrykke et budskab eller en følelse.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000011 mode Stil og trends inden for tøj, fodtøj, tilbehør, herunder design og præsentation.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001249 frisurer Trends, der omhandler, hvordan man klipper og sætter sit hår.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001248 kosmetik Udviklingen inden for produkter, som påføres dele kroppen for at forandre eller forstærke deres udtryk. Kan være læbestift, neglelak eller mascara.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000012 smykke Tilbehør til tøj, såsom ringe, halskæder og øreringe.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000018 musik Udtrykke følelser eller formidle budskaber ved hjælp af sang og/eller instrumenter med forskellige lyde, toner og harmonier.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000020 musikalsk optræden Musiker, der fremfører sang og/eller musik for publikum.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000021 musikgenre En karakteristisk type af musik.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001189 børnemusik En musikgenre med sange komponeret og udført for børn.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000023 countrymusik En genre af musik, der stammer fra det sydlige USA, ofte bestående af ballader eller dansemelodier og med strengeinstrumenter som banjoer, violiner og guitarer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001187 dansktop En svensk inspireret musikgenre, der er karakteriseret ved swing, schlager, country, jazz og rock og som ofte er dansevenligt til pardans.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001188 elektronisk musik En bred genre af elektronisk baseret dansemusik.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000024 folkemusik Musik, der stammer fra ældre folketraditioner, og som ofte fortæller en historie.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001186 heavy metal En tung musikstil, der hovedsageligt blev udviklet i England i slutningen af 60'erne og begyndelsen af 70'erne.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001184 hip hop En musikstil udviklet af afroamerikanere i amerikanske byer i løbet af 1970'erne, der også omfatter rap.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000025 jazzmusik Musik med blandede harmonier, ofte improviseret, med rødder i blues og ragtime i det afroamerikanske samfund i New Orleans.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000022 klassisk musik Musik, der følger klassiske metoder og udtryk med hensyn til harmonier og rytmer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000026 popmusik Musikstil, der er bredt tilgængelig og komponeret for at tiltrække mange lyttere.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001185 r&b En musikalsk stil udviklet blandt afroamerikanere i løbet af 1940'erne.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000027 rockmusik En genre af musik, der stammer fra USA i slutningen af 1940'erne og begyndelsen af 1950'erne, hvor den udviklede sig fra afroamerikanske musikalske stilarter som gospel, jump blues, jazz, boogie woogie og rytme og blues.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000019 musikinstrument Objekter, der bruges til at skabe lyd til et kunstnerisk formål.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001179 serie Et sammenhængende sæt programmer, der udsendes under samme titel, undertiden over flere sæsoner.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000029 teater En kunstform, der udtrykker følelser og budskaber gennem en historie, der formidles på scenen via dialog og handlinger foran et publikum.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001180 drama (teater) En teatergenre, hvor et drama eller en komedie udelukkende udføres med tale og skuespil af skuespillere på en scene.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000030 musikteater En kunstform, der udtrykker følelser og budskaber gennem en historie formidlet via dialog, musik og handlinger, såsom musicals og operetter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001191 kabaret En kunstform med musik, sang, dialog og dans, der ofte opføres i et severingslokale.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001133 musical Teater, hvor musik og sang er en vigtig del af selve historien.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000028 opera Udførelse af musikværker, ofte dramatiske, af klassisk trænede sangere og musikere.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001134 operette En kunstform, der minder om opera, men hvor både handling og musik er mere lette og humoristiske.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001190 standupkomedie En stil, hvor en komiker udfører en række vittigheder eller historier foran et levende publikum og ofte taler direkte til dem.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000004 tegneserie Tegninger, både som underholding og redaktionelle tegninger, der kan bruge humor eller satire.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001135 udstilling Midlertidig præsentation af kunst eller særemner på museer, kunsthaller eller gallerier.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000031 visuel kunst Forskellige former for værker, der primært appellerer til det visuelle, såsom keramik, tegninger, skulpturer, fotos, video og arkitektur.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000032 arkitektur Den mere visuelle del af beslutningen om, hvordan bygninger, monumenter og anlagte områder skal se ud.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000033 design (visuel kunst) En kunstnerisk disciplin, der fokuserer på visuel kommunikation og præsentation af et slutprodukt, kan spænde fra smykker til interiørdesign.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000036 fotografi En form for visuel kunst ved hjælp af fotografiske billeder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000035 maleri En form for visuel kunst, der bruger pensel og forskellige farver.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000037 skulptur En kunstart, hvor genstande er lavet af en form for fast materiale, såsom sten, træ eller ler.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001205 smedning Håndværk, hvor man arbejder med opvarmet metal med værktøjer til fremstilling af redskaber eller dekorative genstande.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000034 tegning En form for visuel kunst, hvor penne, farveblyanter og lignende bruges.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001203 tekstilkunst Håndværk, hvor forskellige former for fiber bruges til at fremstille praktiske og/eller dekorative genstande.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001204 træbearbejdning Håndværk, hvor man anvender træ og forskellige værktøjer til fremstilling af genstande eller detaljer til genstande.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000038 kultur Ideer, skikke, traditioner og kunst for en gruppe mennesker.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000043 bibliotek og museum Institutioner, der samler bøger, musikoptagelser, film, kunstværker og gamle ting fra forskellige epoker og lader interesserede se på dem og i nogle tilfælde låne dem hjem.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000041 festlig begivenhed (kultur) En begivenhed fejret af en gruppe mennesker med samme interesse, og som fokuserer på et karakteristisk aspekt af gruppen og dens traditioner.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000039 kulturhistorie Historien om, hvordan kunst og kultur har udviklet sig over forskellige tidsperioder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000044 monument og kulturarv Mindesmærker over historiske mennesker, begivenheder eller bestemte områder i form af strukturer som skulpturer, statuer eller bygninger.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000040 skik og tradition En bestemt måde at opføre sig på eller observationer, der har udviklet sig over tid af en gruppe mennesker.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000042 sprog Metode til menneskelig kommunikation, enten talt eller skrevet, bestående af ord, der bruges på en struktureret og konventionel måde.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000045 massemedie Tekst, lyd og billede sammensat for at blive præsenteret for et større publikum.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000047 avis Regelmæssigt producerede publikationer, der indeholder nyheder og andet indhold af interesse for læserne.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000046 nyhedsmedie Præsentation af nyheder til offentligheden gennem forskellige platforme, såsom tv, radio, aviser, magasiner, websider og blogs.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000048 online medie Nyheder og andet indhold distribueret via internettet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000050 radio Programmer, der kun består af lyd og distribueres trådløst eller over internettet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001182 socialt medie Indhold, der stilles til rådighed af både virksomheder og enkeltpersoner via fora på internettet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001192 influencer Personer, der udgiver noget online, får mange tilhængere og dermed påvirker dem.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000049 tidssskrift og magasin Publikation, der normalt offentliggøres ugentligt, månedligt eller årligt, såsom magasiner, tidsskrifter eller nyhedsbreve.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000051 tv Programmer, der omfatter både lyd og video og distribueres trådløst eller via Internettet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/10000000 livsstil og fritid Aktiviteter, der udføres til glæde, afslapning eller rekreation uden for lønnet beskæftigelse, herunder spisning og rejse.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000538 fritid Aktiviteter, der udføres i en persons fritid.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000551 ferie Periode hvor man afholder fri fra skole eller arbejde, ofte betalt af arbejdsgiveren ifølge overenskomst.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001270 halloween/allehelgensaften Foregår 31. oktober og er oprindeligt en dag, hvor man mindes de døde. Efter amerikansk forbillede har fejringen i Danmark udviklet sig til en udklædningsfest, hvor man skræmmer hinanden for sjov, og hvor børnene tigger slik i nabolaget.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000552 helligdag En årlig officiel fridag til festligheder erklæret af myndighederne, ofte i forbindelse med en religiøs højtid.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001267 midsommer/sankthansfest Særlig nordisk tradition, hvor man fejrer sommersolhvervet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001268 nationaldag En dato, hvor en nation fejrer sig selv. I Danmark sker det grundlovsdag (5. juni).
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001269 nytår Fejringen af, at et kalenderår afsluttes og et nyt begynder. Afhængig af kultur og tidsregning.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000560 fritidsaktivitet Aktiviteter, der udføres i fritiden til glæde eller afslapning.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001142 bjergklatring og -vandring Sportsaktiviteter i bjergene.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000917 flaskedykning Dykning i forskellige dybder med tidsmåling.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001241 hesteridning Ridning for fornøjelsens skyld.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000562 jagt En aktivitet, der involverer brug af våben eller fælder til fangst af dyr.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000561 lystfiskeri En rekreativ aktivitet, hvor man forsøger at fange fisk ved hjælp af agn, våben og fælder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000550 hobby Aktiviteter, som man i fritiden engagerer sig i, ofte med elementer af kreativitet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000566 bilentusiasme Interesse for nye og gamle biler.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000567 cykelentusiasme Interesse for nye og gamle cykler.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000568 interesse for mad Interesse for mad og drikke.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001253 madlavning og bagning Interesse for at tilberede mad eller bagværk.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001254 øl, vin og spiritus Interesse i produktionen eller nydelsen af alkoholiske drikke.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000571 motorcykelentusiasme Interesse for nye og gamle motorkøretøjer med to eller tre hjul.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001247 samler En hobby, hvor man finder og køber genstande indenfor en bestemt kategori og måske udstiller, sorterer eller katalogiserer dem.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000539 klub og forening Organisation med medlemmer, der deler en interesse.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000563 rejse Rejse i forbindelse med fornøjelse.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000564 (retired) turisme Fritidsrejser, der involverer besøg på en række lokationer og/eller lande over en længere periode, ofte som en del af en organiseret gruppe.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000540 spil spil generelt for ens underholdning, og ofte med et konkurrencemoment.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000547 brikspil Spil, der spilles med brikker, såsom domino.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000541 brætspil Et spil spillet på et bræt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000543 børnespil Et spil designet til og oftest spillet af børn.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000542 kortspil Spil, hvor man bruger spillekort.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000546 kryds og gåder Krydsord og andre logiske gåder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000544 terningspil Et spil, der kun spilles med terninger.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000545 undendørsspil Spil, der udøves udendørs.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000548 video- og computerspil Digitalt spil, der foregår på en computer, spillekonsol eller mobiltelefon.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000549 spil og lotteri Spil, hvor deltagernes chancer for at vinde, helt eller delvist beror på tilfældet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000553 underholdningssted Et sted, hvor folk går hen for at underholde sig eller blive underholdt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000555 bar Et serveringssted, hvor drinks eller lette måltider tilberedes og serveres til offentligheden til indtagelse i lokalerne.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000556 cafe Lokale, hvor der serveres kaffe, te og læskedrikke samt morgenmad, kager og sandwich.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000554 forlystelsespark En park med forskellige forlystelser og underholdningsattraktioner for både voksne og børn, herunder forlystelsesparker.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000557 natklub Bar eller restaurant der holder åbent om natten, og hvor underholdning kan forekomme i form af dans eller musik.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000558 restaurant En forretning, hvor måltiderne tilberedes og serveres for offentligheden mod betaling.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000559 sportsfacilitet Bygninger og anlæg, hvor sportsbegivenheder finder sted.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000565 livsstil Bevidst valgt måde, at indrette sit liv på som signalerer en bestemt social identitet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001143 fest Social begivenhed med dans.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000570 hus og hjem Interesse for hus og hjem, herunder indretning og have.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001256 boligindretning Interesse i at indrette en bolig.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001255 gør-det-selv Interesse i at istandsætte fast ejendom.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001257 havearbejde Interesse i at beplante og ordne en have.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000572 trends Interesse for udvikling af stil, mode og design.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001250 kropsmodifikation Kropsudsmykning, der ændrer kroppens udseende. Det kan være i form af piercing eller tatovering.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001251 piercing En form for kropsudsmykning, hvor man gennemhuller eller skærer i dele af den menneskelige krop.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001252 tatovering En form for kropsudsmykning, hvor man tilfører huden blæk med det formål at ændre dens farve permanent.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000569 økologisk fødevare Mad der dyrkes uden kunstgødning eller kemiske forbindelser.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001239 træning og fitness Fysisk aktivitet, som har til formål at forbedre en persons fysiske tilstand, men også fungerer som adspredelse.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/06000000 miljø og natur Alle aspekter af beskyttelse, skader og tilstand på planetens økosystem og dens omgivelser.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000424 forurening Skadeliges stoffers betydning for forringelsen af luft, jord og vand.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000428 affald og genanvendelse Miljøpåvirkning af affald, herunder genanvendelsesindsats.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000427 farligt affald Materialer, der er skadelige for mennesker og dyr, hvis de udsættes for dem. Omfatter stråling, giftgasser, kemikalier, tungmetaller, PCB og visse planteprodukter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000425 luftforurening Stoffer, der er til stede i atmosfæren i en så stor mængde, at det kan skade mennesker, dyr, planter eller genstande.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000426 miljøoprensning Foranstaltninger, der sigter mod at befri et sted fra noget skadeligt og gøre det beboeligt igen, enten for mennesker eller dyr.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000429 vandforurening Stoffer, der er til stede i vand i en så stor mængde, at det kan skade mennesker, dyr og planter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000418 klimaforandring Klimaændringer (temperatur, nedbør, vind) på et enkelt sted, i en region eller på jorden som helhed over en længere periode.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000419 global opvarmning Det bemærkede stigning i gennemsnitstemperaturen på jordoverfladen siden slutningen af det 19. århundrede.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000423 miljøpolitik Politiske foranstaltninger, der sigter mod at forhindre overudnyttelse og ødelæggelse af miljøet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000441 natur Alt, hvad der har at gøre med den naturlige verden.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000444 invasiv art Ikke-oprindelige arter, der påvirker økosystemet, ved at skade de oprindelige arter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000443 truet art Arter, der sandsynligvis forsvinder fuldstændigt i en nær fremtid fra et bestemt område eller fra hele jorden, dels på grund af aktiv forfølgelse fra mennesker eller ændringer i miljø og vejr.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000442 økosystem Enhed, der inkluderer alle organismer og deres miljø i et område såsom en sø eller en skov.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000420 naturbevaring Forebyggende beskyttelse og pleje af naturen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000421 energibesparelse Reduktion af energiforbruget ved at afstå fra tjenester og værktøjer, f.eks. Ved at sænke indetemperaturen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000422 naturpark og reservat Områder med værdifulde naturlige miljøer, der er beskyttet af love mod udnyttelse.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000430 naturressource Miljøspørgsmål i forbindelse med udnyttelse af naturressourcer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000435 befolkningstilvækst Stigning i befolkningen i et givet område.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000431 energiressource Ressourcer som kul, gas, vind, sollys osv., Der bruges til at generere varme, elektricitet og strøm.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000432 jordressource Den del af et land, der er over vandoverfladen og tilgængelig til udvikling, enten med fortjeneste for øje eller til gavn for almenheden.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000434 bjerg Forhøjede landmasser dannet gennem tiderne enten ved erosion, vulkanudbrud eller bevægelse af massive geografiske formationer kaldet plader.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000433 skov Åbne områder med træer, der enten er tilgængelige til offentlig fornøjelse eller til kommercielle formål.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000437 vand Miljøspørgsmål vedrørende vand, herunder hav, søer, floder, gletsjere og is.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000439 flod og å Bevægelse af vandområder afgrænset af jord, der strækker sig fra jordkilder og bugter gennem landområder for at samle sig med andre vandområder. I mindre former er de bæk, klinker, vandløb osv..
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000438 have Det sammenhængende vandområde, der omgiver jordens kontinenter, normalt synonymt med verdenshavet eller verdenshavene.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000440 vådområde Et område i naturen, som konstant eller undertiden, er nedsænket i vand.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000436 vedvarende energi Energikilder, der direkte eller indirekte er baseret på solstråling og derved kontinuerligt fornyes i samme hastighed som de bruges, f.eks. Solenergi, vindkraft, vandkraft og geotermisk energi.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/11000000 politik Lokal, regional, national og international magtudøvelse såvel som forholdet mellem stater og regeringer. Forsvar, diplomati, valg, hjælpearbejde, flygtninge, regering, parlament, partier, offentligt budget, nationale og internationale aftaler.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000646 NGO Udpegning af alle ikke-statslige organisationer, såsom forskellige individuelle organisationer, aktionsgrupper, meningsgrupper, frivillige organisationer eller fagforeninger.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000587 grundlæggende rettighed Politiske, sociale og økonomiske rettigheder, som alle har ret til i henhold til loven.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000120 borgerrettighed De rettigheder som borgerne i en stat har, ofte indskrevet i landets grundlov.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000588 censur Gruppers forsøg på at kontrollere trykke- og religionsfriheden i skrift, billede, internet og så videre.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000592 menneskerettighed Individets grundlæggende rettigheder over for statsmagten, såsom ytringsfrihed, religionsfrihed og diskrimination.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000591 pressefrihed Lovbestemt ret til frit at udtrykke tanker og meninger i trykt form, hvorved en anden end forfatteren holdes ansvarlig for publikationen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000590 religionsfrihed Retten til at udøve sin religion uden indblanding fra verdslige myndigheder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000638 international forbindelse Ikke-voldelige forhold mellem nationer gennem forhandling, traktat, diplomati eller personlige møder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000639 diplomati Aktiviteter i forbindelse med mellemstatslige politiske forbindelser.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000640 topmøde Møder på højt niveau, ofte mellem stats- eller regeringschefer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000641 traktat En skriftlig aftale mellem internationale enheder, der er bindende i henhold til folkeretten.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000645 flygtning og internt fordrevet En person, der undgik enhver fare, især fare for liv, frihed og mere i sit hjemland på grund af race, religion, nationalitet, tilhørende en bestemt social gruppe eller politisk mening.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000644 international organisation Organisationer med medlemmer og funktioner, der krydser internationale grænser, kan omfatte mellemstatslige organisationer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000643 udviklingsbistand Hjælp fra én stat til en anden.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000642 økonomisk sanktion En stats eller international organisations afbrydelse af økonomiske forbindelser med en anden stat for at nå politiske mål eller håndhæve regler.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000647 politisk krise Konflikter, som når niveauer, hvor regeringer kan afsættes.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000649 politisk proces Deltagelse i driften af en regering, stat eller politisk parti.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000650 lobbyvirksomhed Påvirkning af f.eks. embedsmænd eller politikere til at tage bestemte beslutninger i forbindelse med udarbejdelse og vedtagelse af love etc..
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000651 politisk parti og bevægelse Sammenslutning eller gruppe af vælgere, der optræder i valg under særlig udpegning såvel som mere uformelle politiske formationer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000653 politisk system Et system med embedsmænd og institutioner, der sammen udøver politisk magt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000654 demokrati Regering, hvor folket besidder magten enten direkte eller gennem valgte embedsmænd.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000655 diktatur Regeringsform, hvor al statsmagt er koncentreret til en bestemt person eller gruppe.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000652 politisk udvikling Oprettelsen og opkomsten af politiske systemer og historien til de mennesker og nationer, der er forbundet med disse systemer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000648 politisk uoverensstemmelse Personer med udtalelser, der afviger fra det gældende eller officielt gældende.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000593 regering og Folketing Systemet for styring af et land.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000615 Folketing og parlament Folkevalgt forsamling der udgør den øverste lovgivende magt i et land.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000616 nedre hus (parlament) Den direkte valgte del af et parlament.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000617 øverste hus (parlament) Den indirekte valgte del af et parlament.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000607 finanslov Et skøn på forhånd af statens indtægter og udgifter i et år, regnskabsåret.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000608 offentlige finanser De offentlige finanser er en samlet betegnelse for den offentlige sektors indtægter og udgifter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000598 forsvar Alt, der involverer beskyttelse af ens eget land.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000601 militært udstyr Udstyr brugt af medlemmer af et lands væbnede styrker.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000602 våben Et lands samling af våben.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000603 sikkerhedstiltag (forsvar) Midler til at beskytte en stat, bygning eller person mod skade.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000604 national sikkerhed Arbejdet med at sikre en stat og dens grænser mod udefra- og indefrakommende trusler og bevare borgernes trivsel.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000599 væbnet styrke De, der er ansat af staten til, at føre krig eller forsvare kongeriget.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000600 veterananliggende Anliggender der vedrører de tidligere ansatte i de væbnede styrker.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001145 værnepligt/militærtjeneste Obligatorisk tjeneste for borgerne ved det nationale militær i en begrænset periode.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000597 grundlov Et sæt juridiske bestemmelser, der specificerer, hvordan et bestemt land skal styres.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001262 kommission En officiel undersøgelse af en begivenhed eller sag, som er iværksat af en statslig myndighed.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000612 kommune Lokal myndighed, som ledes af en valgt kommunalbestyrelse.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000613 minister (regering) Medlem af en regering og leder af et ministerium.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000609 ministerium Afdeling under statsforvaltningen som administrerer lovgivning etc. på et bestemt område, og som ledes af en minister.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000614 national regering Et lands styrende organ.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000594 offentlig forvaltning Statslig og kommunal forvaltning.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001144 civil embedsvæsen Arbejde udført af den del af samfundet, hvor mennesker hjælper hinanden uden inddragelse af offentligheden, staten eller kommunerne.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000596 offentlig embedsmand Personer der arbejder inden for den offentlige administration.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000595 offentligt ansat Personer ansat af staten på alle niveauer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001259 politisk kongres eller årsmøde Et års- eller landsmøde, hvor et politisk parti fastlægger sin politik, foretager valg til tillidsposter og udnævner kandidater.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001260 politisk udvalg En underafdeling af en lovgivende forsamling, der beskæftiger sig med et særligt emne eller geografisk område.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001261 regeringschef Den øverste politiske ansvarlige i en stat eller et selvstyreområde.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000618 region Myndigheder, der arbejder på et niveau mellem det lokale og det nationale.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000611 rigsretssag Proces med at bringe regeringsmedlemmer eller lignende personer for en særlig domstol for lovstridig embedsførelse.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000605 spionage- og efterretningsaktivitet Skjult indsamling af information.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000610 statsoverhoved Øverste leder eller repræsentant for en stat f.eks. konge, dronning eller præsident.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001173 styrelse og tilsyn Myndigheder, der er ansvarlige for at regulere og føre tilsyn med en branche.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000606 udøvende (regering) Den højeste udøvende magt i et land, hvor magten er delt i tre mellem udøvende, lovgivende og dømmende.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000621 regeringspolitik En overordnet plan eller handlingsforløb, der er fastlagt af en regering, som har til formål at påvirke og lede beslutninger og handlinger mod et ønsket resultat.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001147 Idrætspolitik Politik, der påvirker sport.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000635 atompolitik Politikker, der vedrører kernekraft som energikilde eller som del af et våbenarsenal.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000619 borgeres sikkerhed Politikker, der sigter mod at beskytte borgerne.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000626 indenrigspolitik Politik der vedrører et lands interne anliggender.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000627 IT-sikkerhedspolitik Politikker, der sigter mod at beskytte data i it-systemer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000628 bolig- og byplanlægningspolitik Systematisk planlægning af by- og forstadsområder og boliger inden for disse områder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000633 bygge- og anlægshøring Teknisk høring om foreslåede bygningsstrukturer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001264 infrastrukturpolitik Politik, der fastlægger retningen for nybyggeri og vedligeholdelse af grundlæggende faciliteter som veje og kommunikation.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001146 integrationspolitik Politik om indvandring og integration, herunder hvordan man sikrer at nye medborgere finder sig til rette i samfundet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000630 pensions- og velfærdspolitik Politik, der påvirker borgernes velbefindende, såsom arbejdsløshedsunderstøttelse, folkepension og lignende.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000629 politik for indfødte Politikker, der påvirker statens forhold til nationale mindretal.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000631 politik for personlig dataindsamling Bestemmelser om beskyttelse af behandling af personoplysninger herunder den frie strøm af sådanne data.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001174 regional udviklingspolitik Politikker, der sigter mod at sikre lige vilkår for udviklingen af samfundet i forskellige dele af et land.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000632 våbenlovgivning Bestemmelser om besiddelse af våben og ammunition.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001132 kulturpolitik Politik, der påvirker kulturlivet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001265 lokalt selvstyre Politik, der uddelegerer beslutningskompetence til politiske enheder på lokalt niveau.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000634 migration Politik vedrørende modtagelse af mennesker fra andre lande.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000636 regulering af industri Regler og organisationer, både nationale og internationale, der bruges til at løse interessekonflikter og skabe gode regler i en del af erhvervslivet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000637 fødevarepolitik Politik, der påvirker mad og drikke.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000620 skattepolitik Politik, der vedrører opkrævning af skatter og afgifter til bl.a. finansiering af offentlige udgifter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000345 økonomisk politik Foranstaltninger, en offentlig myndighed benytter til at regulere den økonomiske adfærd i et samfund.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000623 nationalisering Statslig overtagelse af private virksomheder eller ejendomme.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000624 privatisering Overførsel af statsejede virksomheder, ejendomme eller aktiviteter til private ejere.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000625 statsejet virksomhed Virksomheder som ejes af staten og agerer på et marked på markedsvilkår.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000574 valg Valg af repræsentanter ved afstemning.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000586 afstemning At vælge den person eller det parti, som vælgeren ønsker, skal repræsentere sine interesser.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000575 borgerforslag Politiske forslag fra ngo'er eller enkeltpersoner til korrigerende handlinger eller ændringer i love og regler.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000584 folkeafstemning Afstemning om et bestemt emne, hvor alle berettigede vælgere kan deltage.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001263 kirke- og menighedsrådsvalg Valghandling, hvor ledende personer i en kirkelig organisation skal udpeges.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000578 lokalvalg Valg af repræsentanter for en lokal regering, f.eks. en kommune.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000577 mellemstatsligt valg At vælge repræsentanter til en mellemstatslig regering, f.eks. Europa-Parlamentet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000579 nationalt valg At vælge repræsentanter til et nationalt parlament, f.eks. Folketinget.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001266 politisk debatmøde En organiseret debat mellem to eller flere kandidater. Kan foregå på tv og/eller foran et publikum.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000580 politisk kampagne Intensive aktiviteter i en bestemt periode med henblik på at få en valgt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000581 kampagnefinansiering Penge, der bruges til at hjælpe folk med at blive valgt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000582 politisk kandidat Enkeltpersoner, der er valgt til at stille op for deres respektive partier eller til valg.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000583 primærvalg Forberedelse af lokale og regionale valg, især i USA, inden for et parti for at give vejledning til at nominere kandidater på regionalt eller nationalt niveau.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000585 regionalvalg Valg, hvor borgerne i de 5 danske regioner vælger medlemmer til regionsrådene.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000576 valgsystem Regler for hvordan et valg skal afvikles, og hvordan stemmerne omsættes i mandater inden for et bestemt politisk system.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/12000000 religion og tro Alle aspekter af menneskelig eksistens, der involverer teologi, filosofi, etik og spiritualitet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000687 interreligiøs dialog Alle former for kommunikation mellem forskellige religioner.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000689 religiøs begivenhed Begivenheder, der påvirker en religion, men ikke religiøse fester.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000690 religiøs helligdag og fest Hellig eller højtidelig dag inden for en religion, som undertiden også er en helligdag.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001271 allehelgensdag En fejring af alle helgener, som ikke er en dansk helligdag. Ligger altid 1. november.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000691 jul Kristen højtid til minde om Jesu Kristi fødsel.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000693 pinse Kristen højtid, fejret 50 dage efter påske til minde om Helligåndens komme.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000692 påske Kristen højtid til minde om Jesu Kristi opstandelse.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000694 ramadan Den muslimske fastemåned.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001272 valborgsaften En tradition, hvor man tæner bål aftenen før 1. maj for at holde heksene væk. Er ikke særligt udbredt i Danmark længere
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000695 yom kippur Forsoningsdag inden for den jødiske religion fejret i efteråret.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000696 religiøst ritual Etablerede religiøse ritualer, såsom messe, dåb og bønnemøder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001273 dåb En kristen ceremoni, hvor man dypper en person i vand som et symbol på renselse og dens indtræden i den kristne kirke.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000697 religiøs facilitet Enhver facilitet, hvor en gruppe kan udføre sine religiøse ritualer, hvad enten det er en moske, en kirke, et hus eller et telt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000698 kirke Generelt en bygning, der kan identificeres som et sted for tilbedelse for den kristne religion.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000699 moské Generelt en bygning, der kan identificeres som et sted for tilbedelse for den islamiske religion.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000700 synagoge Generelt en bygning, der kan identificeres som et sted for tilbedelse for den jødiske religion.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000701 tempel Generelt en bygning, der kan identificeres som et sted for tilbedelse.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000688 religiøs konflikt Konflikter, der involverer religiøse forskelle.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000703 religiøs leder Person eller personer, der har en rituel, juridisk eller på anden måde førende rolle i deres respektive kirke eller religion.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000704 pave Den øverste leder af den romersk-katolske kirke.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000657 religiøs overbevisning Religiøst bestemt livsholdning og fortolkning af livet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000686 Moon-bevægelsen Trosystemet for medlemmer af Unification Church oprettet af præsten Sun Myung Moon.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000682 Scientology Scientology er en nyreligiøs bevægelse startet omkring 1951 af den amerikanskfødte forfatter L. Ron Hubbard med oprindelse i hans Dianetik.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000658 buddhisme En østlig religion, der baserer sig på Buddhas lære.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000675 frimureri Et hemmeligt internationalt samfund baseret på principperne om broderskab, velgørenhed og gensidig hjælp.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000676 hinduisme En indisk religion med en tro på selvtransformation og den guddommelige tilstedeværelse i alle dele af universet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000677 islam Monoteistisk religion, der regner Muhammed som en profet og Koranen som hellig skrift.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000678 jainisme Jainisme er en indisk religion baseret på Mahavir Swamis forkyndelser.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000679 jødedom Monoteistisk religion baseret på Det Gamle Testamente.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000673 konfucianisme En kinesisk visdom og social lære, der er baseret på idéer fra tænkeren Confucius.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000659 kristendom/folkekirke Religion baseret på Jesus Kristus og hans prædikener.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000662 gammelkatolik Medlemmer af en katolsk kirke, der startede i 1870 og benægter dogmen om pavens ufejlbarhed.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000661 mormon En kristen bevægelse, hvis grundlag foruden Bibelen bl.a. er *Mormons Bog*, som blev åbenbaret for J. Smith i 1827.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000663 ortodoks En kristen retning, især aktiv i Østeuropa, kendetegnet ved dens fortsatte tro på kirkefædre og deres liturgi.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000664 protestant Generel betegnelse for kristne kirker og religiøse samfund, der udviklede sig gennem reformeringen i det 16. århundrede.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000665 anglikansk Den pædagogiske, liturgiske og etiske holdning, der kendetegner den engelske statskirke.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000666 baptist En kristen retning, der hævder, at dåb skal foregå med et bevidst valg, og som derfor afviser børnedåb.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000667 luthersk En kortfattet beskrivelse af kirkerne og fromhedslivet baseret på Martin Luther og den lutherske reformation.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000668 mennonit Medlemmer af en kristen kirke fra 1500-tallet, som er imod militærtjeneste og at døbe spædbørn.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000669 methodist En frikirkebevægelse med fokus på omhyggeligt planlagt fromhedsliv.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000670 reformert Kristne, der følger undervisningen af reformatorerne Johannes Calvin og Ulrich Zwingli.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000671 romersk-katolsk Den største kristne kirke verden over, der sporer dens oprindelse til Jesus Kristus.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000672 konkordat Aftale mellem en stat og den romersk-katolske kirke.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000660 økumeni Forholdet mellem kristne kirker.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000674 kult og sekt Religiøse grupperinger, der er kendetegnet ved en diffus organisation og et afvigende trossystem i forhold til andre religiøse grupper.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000680 naturreligion Tilbedelse af naturlige elementer som ild, vand, træer og bjerge.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000683 shintoisme Urbefolkningens religiøse overbevisning og praksis i Japan. Ordet Shinto kom i brug for at skelne den oprindelige japanske tro fra buddhismen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000684 sikhisme En religion, som kombinerer hinduistiske og islamiske elementer og blev grundlagt i Punjabi slutningen af det 15. århundrede e.Kr. af Guru Nanak.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000685 taoisme En kinesisk visdomslære, der går ind for et enkelt liv i harmoni med naturen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000681 zoroastrianisme En religion i Indien efter den iranske profet Zoroaster, hovedsageligt i Bombay, men også i Karachi (Pakistan).
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000705 religiøs tekst Skrifterne er hellige eller vigtige for en kirke eller religion.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000706 Bibel Hellige skrifter om kristendommen bestående af det gamle og nye testamente.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000707 Koran Den hellige islambog.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000708 Tora Jødedommens hellige skrifter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000702 stat og religion Den juridiske og sociale fordeling mellem religiøse institutioner og statsanliggender.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/14000000 samfund Aspekter af menneskers liv, der påvirker dets forhold.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000788 befolkningsgrupper Sammenfatning af alle mennesker gennem alle tidspunkter eller på et givet tidspunkt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000792 LGBT+ Mennesker, der identificerer sig som homoseksuelle, biseksuelle eller transseksuelle.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000790 barn Personer i fasen mellem fødsel og voksen alder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000791 handicap Fysiske eller mentale forhold, der begrænser en persons bevægelser, sanser eller aktiviteter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000793 køn Den sociale klassificering af, hvad der betragtes som mand og kvinde.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000795 national eller etnisk minoritet Grupper af mennesker, der udgør et mindretal på etnisk eller nationalt grundlag, deres status, problemer og forhold til flertallet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000796 (retired) offer for nuklear stråling Inkluderer antinuklear bevægelser og kompensation for ofre for nuklear stråling.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001288 oprindeligt folk Den befolkningsgruppe, der oprindeligt beboede et geografisk område i modsætning til bosættere eller kolonister.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000794 spædbarn Børn op til omkring et års alder, når de begynder at gå.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000798 teenager Personer i en alder mellem barndom og voksen alder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000789 voksen Personer, der har opnået en myndighedsalder på 18 år.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000797 ældre Personer, der har passeret pensionsalderen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000770 demografi Undersøgelsen af mennesker, og hvor de bor, og hvordan de interagerer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000774 befolkning og folketælling Antallet af mennesker i en geografisk region og deres antal.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000772 emigrant Mennesker, der forlader deres oprindelsesland, deres forhold til deres oprindelsesland og deres tilknytning til andre emigranter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000780 familie En gruppe af personer, der er forbundet via blod eller via ægteskab.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000781 adoption At formelt adoptere en person som deres eget barn.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000784 familieplanlægning Et bevidst forsøg på at påvirke familiens størrelse.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000785 abort Det faktum, at en graviditet afbrydes inden slutningen af den 22. uge af graviditeten, og at fosteret er død ved fødslen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001274 prævention En metode eller en genstand, som bruges for at forhindre graviditet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000787 forælder og barn To eller flere individer med et hierarkisk familieforhold.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000782 frieri At kurtisere og vinde en partner.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000783 skilsmisse Den proces, hvorpå et ægteskab opløses.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000786 ægteskab De ceremonier og festligheder, der finder sted, når to mennesker gifter sig.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000775 forskelsbehandling Skadelige holdninger en eller flere mennesker på grund af race, farve, seksuel identitet, religion eller politisk tro.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000776 aldersdiskrimination Skadelige holdninger til en anden gruppe baseret på forskellige aldre.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000777 racisme Skadelige holdninger til en anden gruppe baseret på racemæssige forskelle.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000778 religiøs diskrimination Skadelige holdninger til en anden gruppe baseret på religiøs overbevisning.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000779 sexisme Skadelige holdninger til en anden gruppe baseret på kønsforskelle.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000768 fællesskab En gruppe individer, der aktivt deler en fælles værdi eller interesse.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000769 socialt netværk Opbygning af fællesskaber af mennesker, herunder brug af onlinemedier.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000771 indvandring Bevægelse af enkeltpersoner fra det ene land til det andet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000773 illegal indvandrer Bevægelse af enkeltpersoner fra det ene land til det andet med ulovlige midler.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000799 sociale forhold Forhold, under hvilke mennesker lever, med hensyn til bolig, vandforsyning, tilgængelighed af uddannelse.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000801 fattigdom Levestandard, der er uacceptabelt lav.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000800 hjemløshed Mangel på fast bopæl.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000817 socialhjælp Hjælp til dem, der har behov for mad, bolig, sundhed og andre tjenester.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000819 langvarig pleje Omfattende sundhedsydelser på grund af alvorlig sygdom eller handicap.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000820 social ydelse Understøttede programmer til forbedring af enkeltpersoners eller grupper af individers trivsel.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000818 velgørenhed Uselvisk hjælp til mennesker i nød eller til at hjælpe de mindre heldige.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001232 ældrepleje Pleje af ældre, hvad enten det foregår på plejehjem eller som hjemmehjælp.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000802 socialt problem Mangler i levevilkårene for en befolkning, der berører så mange mennesker, at staten eller individuelle organisationer må gribe ind.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000804 afhængighed og misbrug Den sædvanlige og ofte ukontrollerbare anvendelse af skadelige stoffer som alkohol, tobak og farmaceutiske stoffer eller stoffer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001284 mobning Opførsel, der har til hensigt at skade, nedgøre eller skræmme en anden person, der opfattes som sårbar.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000806 prostitution Dem, der sælger sex og dem, der udnytter dem.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001193 sexchikane Uønsket adfærd af seksuel karakter, der er af mindre fornærmelse end seksualforbrydelse, især når adfærd forekommer i en normalt ikke-seksuel situation, eller hvor der er et aspekt af personlig magt eller autoritet involveret.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000807 slaveri Systemer med personlig ufrihed og lovløshed, herunder ufrivilligt ulønnet arbejde og børnearbejde.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000803 stødende eller krænkende opførsel At behandle en eller flere personer nedsættende ved at angribe dem i ord eller gennem handling.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000805 ungdomskriminalitet Hændelser, der involverer mindreårige gerningsmænd.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000808 værdier Niveauer af adfærd og dets accept af samfundet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000810 død og døende Sociale spørgsmål vedrørende død og døende.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000811 aktiv dødshjælp Bevidst hjælp til en anden persons død i håbløs sygdom.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000812 assisteret selvmord Forsætlig selvdestruktiv handling, der fører til død, udført med hjælp fra en anden person.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000813 selvmord Forsætlig selvdestruktiv handling, der fører til død.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000814 etik Læren om (god) moral.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000809 (retired) korrupt praksis Enhver handling, der er skadelig for andre.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000815 pornografi Tekster eller billeder, der beskriver sex på en sådan måde, at enhver, der læser eller ser på billederne, skal være seksuelt ophidset.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000816 seksuel adfærd Individer eller gruppers seksuelle adfærd.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/15000000 sport Konkurrencedygtig aktivitet eller færdighed, der involverer fysisk og/eller mental indsats og organisationer og organer, der er involveret i disse aktiviteter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001240 bodybuilding Konkurrence, hvor deltagerne poserer for at vise deres muskler frem og bliver vurderet af et dommerpanel.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001103 disciplinær handling i sport Foranstaltninger, såsom bøder og suspensioner, idømt af sportsorganisationer eller sportshold.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001124 sportindustri Sport som forretning.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001125 sports -og idrætsorganisation Organisationer eller foreninger, der beskæftiger sig med sport.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001126 sportsarena Kommerciel facilitet til sportsbegivenhed.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001108 sportsbegivenhed Et arrangement med en eller flere sportskonkurrencer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001122 World Cup Pokal, hvor atleter eller hold fra alle kontinenter kan deltage.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001113 international pokal Pokal, hvor atleter eller hold fra forskellige lande kan deltage.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001114 internationale lege Konkurrence, hvor atleter eller hold fra forskellige lande kan deltage.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001112 internationalt mesterskab Mesterskaber, hvor atleter eller hold fra forskellige lande kan deltage.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001110 kontinental pokalturnering Pokal, hvor atleter eller hold fra forskellige lande på et bestemt kontinent kan deltage.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001111 kontinentale lege Konkurrence, hvor atleter eller hold fra forskellige lande på et bestemt kontinent kan deltage.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001109 kontinentalt mesterskab (EM) Mesterskaber, hvor atleter eller hold fra forskellige lande på et bestemt kontinent kan deltage.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001116 national pokalturnering Pokal, hvor atleter eller hold fra et bestemt land kan deltage.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001117 nationale lege Konkurrence, hvor atleter eller hold fra et bestemt land kan deltage.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001115 nationalt mesterskab Mesterskaber, hvor atleter eller hold fra et bestemt land kan deltage.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001119 regional pokal Pokal, hvor atleter eller hold fra en bestemt del af landet kan deltage.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001120 regionale lege Konkurrence, hvor atleter eller hold fra en bestemt del af landet kan deltage.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001118 regionalt mesterskab Mesterskaber, hvor atleter eller hold fra en bestemt del af landet kan deltage.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001123 verdenslege Konkurrence, hvor atleter eller hold fra alle kontinenter kan deltage.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001177 Olympiske Lege (OL) Sportslege arrangeret af Den Internationale Olympiske Komité og afholdt hvert 4. år om sommeren eller vinteren.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001178 Paralympiske Lege Sportslege for handicappede atleter arrangeret af Den Internationale Paralympiske Komité og afholdt hvert 4. år om vinteren eller sommeren.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001121 verdensmesterskab Mesterskaber, hvor atleter eller hold fra alle kontinenter kan deltage.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000822 sportsgren Forskellige sportsgrene, der kan udføres i konkurrencer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001183 E-sport Konkurrencer, der involverer computer- eller videospil, der spilles af professionelle spillere.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000823 amerikansk fodbold Kampe mellem to hold af elleve mænd på en 120 yards bane, hvor holdet får point ved at flytte den ovale bold ind i modstanderens målzone.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001286 armlægning En sport, hvor det gælder om at lægge den andens arm ned.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000827 atletik Forskellige konkurrencer, der inkluderer løb, spring og kast.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000828 crossløb En løbedisciplin indenfor atletikken, hvor atleter konkurrerer i et terræn, som er anderledes end landevejen eller atletikbanen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000830 diskoskast Konkurrenterne står i en cirkel med net rundt om og forsøger med en drejebevægelse at kaste en diskos.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000839 femkamp Indendørskonkurrence, hvor deltagerne udfører fem forskellige discipliner, svarende til tikamp udendørs.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001242 forhindringsløb Atletikdisciplin, hvor forhindringer som bomme og vandgrave skal forceres.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000831 hammerkast Konkurrenterne kaster en hammer bestående af en metalkugle, kæde og håndtag så langt de kan fra en cirkel med net rundt om.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000834 hækkeløb Et sprintløb, hvor atleter hopper over en række opstillede forhindringer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000833 højdespring Konkurrenterne opbygger hastigheden over en kort sprint og springer så højt som muligt over en vandret bjælke.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000841 kapgang Et løb, der kræver, at konkurrenten altid har en fod på jorden.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000843 kuglestød Konkurrenter står i en cirkel og forsøger at støde en metalkugle så langt som muligt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000836 langdistanceløb Alle former for løbekonkurrence, der er længere end 1500 meter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000837 længdespring Konkurrenter opbygger hastigheden over en kort sprint og springer så langt som muligt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000838 mellemdistanceløb Løbskonkurrencer på mere end 400 meter og maksimalt 1500 meter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000844 sprintløb Spurtkonkurrencer i afstande til og med 400 meter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000835 spydkast Deltagerne kaster et spyd så langt som muligt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000842 stafetløb Et stafetløb er en konkurrence, hvor flere hold-deltagere afløser hinanden og viderelevere en depeche for at levere en samlet præstation.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000840 stangspring Ved hjælp af en stang skal deltagerne nå en så høj højde som muligt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000832 syvkamp En atletikgren for kvinder med syv discipliner over to dage. Det bedste resultat i hver disciplin giver en sammenlignelig score, og den deltager med højeste sum vinder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000829 tikamp En atletikgren, hvor deltagerne udfører ti forskellige discipliner i løbet af to dages konkurrence.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000845 trespring En variant af længdespring, hvor deltagerne får lov til at tage et hop, et skridt og et spring.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000846 australsk fodbold En boldsport med en oval bold, der kan siges at være en blanding mellem almindelig fodbold og rugby.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000847 badminton To spillere eller to hold af to, konkurrerer ved at slå en fjerbold, der vejer cirka fem gram over et højt net. Målet for hver spiller/hold er at forhindre, at fjerbolden lander på deres side af den afgrænsede bane.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000848 bandy Spilles på en skøjtebane af omtrent samme størrelse som en fodboldbane. Spillerne har skøjter på og en stav med korte afrundede klinger. Spilles med en lille hård bold. Holdet består af elleve spillere, hvoraf den ene er en målmand.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000849 baseball Kamp mellem Nimands hold, hvor det hold, der samler flest point vinder. Point opnås ved at løbe rundt på banen, der er markeret med fire afrundingsmærker. Spilleren skal først ramme en bold, der er kastet af en spiller i modstanderholdet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000850 rubberball baseball (nanshiki) Nogle gange kaldet ''blød baseball'', spillet spilles med en gummibaseball i forskellige grader af hårdhed, afhængig af spillernes alder og niveau.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000851 basketball Basketball spilles mellem to hold af fem. Point scores ved at placere den store bold i et net, der er fastgjort på en ring 3,05 m over jorden.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000853 billard Deltagerne bruger en kø til at støde kugler på et specielt bord og bringe kuglerne i huller i hjørnerne og på langsiderne.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000884 bjergklatring Bevæge sig op ad bjerge ved hjælp af hænder og fødder, samt diverse hjælpemidler til klatringen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000886 bjergbestigning Konkurrencer i klatring op ad bjerge. Forskellige sværhedsgrader.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000885 isklatring Isklatring er aktiviteten at klatre på isformationer, hvilket også kaldes fossklatring efter det norske ord for vandfald.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000887 sportsklatring Konkurrencer i klatring i kunstige miljøer med forskellige vanskeligheder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000854 bobslæde To eller fire konkurrenter sidder i en specielt designet slæde og kører ned ad en kunstig isbane.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000856 boksning To deltagere med handsker på hænderne forsøger at ramme hinanden med næverne.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000857 (retired) bantamvægt Vægtkategori, der varierer afhængigt af føderationen eller de olympiske lege.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000858 (retired) cruiservægt Vægtkategori, der varierer afhængigt af føderationen eller de olympiske lege.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000859 (retired) fjervægt Vægtkategori, der varierer afhængigt af føderationen eller de olympiske lege.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000860 (retired) fluevægt Vægtkategori, der varierer afhængigt af føderationen eller de olympiske lege.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000862 (retired) letfluevægt Vægtkategori, der varierer afhængigt af føderationen eller de olympiske lege.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000864 (retired) letmellemvægt Vægtkategori, der varierer afhængigt af føderationen eller de olympiske lege.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000863 (retired) letsværvægt Vægtkategori, der varierer afhængigt af føderationen eller de olympiske lege.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000866 (retired) letvægt Vægtkategori, der varierer afhængigt af føderationen eller de olympiske lege.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000865 (retired) letweltervægt Vægtkategori, der varierer afhængigt af føderationen eller de olympiske lege.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000867 (retired) mellemvægt Vægtkategori, der varierer afhængigt af føderationen eller de olympiske lege.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000868 (retired) stråvægt Vægtkategori, der varierer afhængigt af føderationen eller de olympiske lege.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000869 (retired) superbantamvægt Vægtkategori, der varierer afhængigt af føderationen eller de olympiske lege.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000870 (retired) superfjervægt Vægtkategori, der varierer afhængigt af føderationen eller de olympiske lege.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000871 (retired) superfluevægt Vægtkategori, der varierer afhængigt af føderationen eller de olympiske lege.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000873 (retired) supermellemvægt Vægtkategori, der varierer afhængigt af føderationen eller de olympiske lege.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000872 (retired) supersværvægt Vægtkategori, der varierer afhængigt af føderationen eller de olympiske lege.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000861 (retired) sværvægt Vægtkategori, der varierer afhængigt af føderationen eller de olympiske lege.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000874 (retired) weltervægt Vægtkategori, der varierer afhængigt af føderationen eller de olympiske lege.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001083 bordtennis En ketjersport for to eller fire (i dobbelt), der konkurrerer ved et bord delt med et net i midten. Spillerne bruger et lille bat til at spille med og en lille let plastikbold.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001086 bowling Et spil, hvor en spiller scorer point ved at forsøge at vælte ti kegler ned ved hjælp af en bowlingkugle - hvis det ikke lykkes, har spilleren et andet forsøg. Et spil består af ti runder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000855 bowls og petanque Et spil, hvor spillere kaster kugler mod et mål og hvor vinderen er den spiller, der lander tættest.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001098 brydning Kampsport, hvor konkurrenterne ved hjælp af forskellige greb skal få modstanderens skuldre ned i måtten. Hvis en kamp ikke ender med skuldrerne nede afgøres kampen af dommerne. Du konkurrerer i græsk-romersk stil og freestyle.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001099 fristilsbrydning En variant af brydning, hvor benene kan bruges.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001100 græsk-romersk brydning En variant af brydning, hvor man kun kan tage greb mellem talje og hoved.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001101 schweizisk brydning En schweizisk variant af brydning.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000824 bueskydning Deltagerne bruger pil og bue og prøver at ramme målet fra forskellige afstande.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000825 armbrøst Som en bueskytte, men med en armbrøst, der skyder hårdere og længere end en bue og skal lades, før den kan skyde.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000826 langbue Skyd med langbue på mål fra forskellige afstande. Konkurrencen afholdes udendørs på et åbent (fladt) felt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000876 canadisk fodbold En sport, der minder om amerikansk fodbold, men har forskellige dimensioner og regler og et andet antal spillere.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000888 cricket En boldsport, der spilles på græs med bold og boldtræ.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000890 curling Spilles mellem to hold på is med hver deres runde sten med håndtag på toppen. Det gælder om at placere stenene så tæt på centrum som muligt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000891 isstok Minder om curling, men i stedet for sten er det en plade med lige håndtag. Mest spillede i Centraleuropa omkring Alperne.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000892 cykelsport Konkurrenter cykler en bestemt afstand så hurtigt som muligt, individuelt eller i hold.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000910 (retired) banecykling Et løb iscenesat på en bane i en velodrome.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000895 bmx Cykelløb med inline-start og forskellige forhindringer i off-road terræn.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000894 (retired) cykel forhindringsløb Cykelkonkurrence, hvor konkurrenterne skal passere et spor med forhindringer så hurtigt som muligt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000893 cykelakrobatik Individuel eller holdkonkurrence, hvor deltagerne laver forskellige tricks bedømt af dommere.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000896 cykelbold Boldsport, hvor konkurrenterne sidder på cykler og forsøger at bevæge bolden med cyklens hjul uden at sætte fødderne i jorden.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000898 (retired) cykelcross Cykelkonkurrence på bane, hvor der køres flere omgange. Banen skal have forskellige typer terræn og hældning og også have et betydeligt antal forhindringer, hvor cyklisten skal bære cyklen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000897 (retired) cykelsprint To konkurrenter ad gangen kører to eller tre omgange på en cykelbane, og tiden tages de sidste 200 meter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000906 (retired) etapeløb Cykelkonkurrencer, der afgøres over en række etaper over flere dage. Tiderne tilføjes fra hver dags konkurrence, og den, der har den laveste tid, når alle etaper køres, vinder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000908 (retired) holdforfølgelsesløb Konkurrenterne starter på den modsatte side af den runde bane. Hvis nogen den ene modstanderen, er løbet forbi, ellers vinder den bedste tid.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000907 (retired) holdsprint Et baneløb, hvor to hold kæmper mod hinanden, startende på modsatte sider af banen. Efter den første omgang, trækker den første rytter væk, hvilket efterlader den anden rytter til at føre, der derefter gør det samme på den sidste omgang og forlader den tredje rytter, der afslutter løbet. Holdet med den hurtigste tid er vinderen
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000909 (retired) holdtidskørsel Hold af cyklister kæmper mod uret.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000899 (retired) individuelt forfølgelsesløb Konkurrenterne starter på hver sin side af cykelbanen. Hvis nogen henter modstanderen, er løbet forbi, ellers vinder den bedste tid.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000901 (retired) keirin Sprint mellem seks cyklister, hvor en pacer på en knallert gradvist øger tempoet i løbet af de første 1400 meter. Når paceren forlader banen, udvikles løbet til en sprintfinale over den sidste 6-700 meter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000905 (retired) landevejscykling Cykelløb på landevej med massestart.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000903 mountainbike Terræn, off-road cykeltur, der kræver udholdenhed og specielt tilpassede mountainbikes.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000902 (retired) parløb Et pointløb af hold bestående af to cyklister. Den ene rytter konkurrerer mod de øvrige deltagere, mens den anden rytter kører langsomt rundt indtil der afløses.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000904 (retired) pointløb Cyklister sigter mod at gennemføre det højeste antal omgange. Bonuspoint samles i mellemliggende sprints, der afholdes hver 2500 meter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000900 (retired) tidskørsel Et løb eller etape, hvor hver cyklist starter individuelt eller som hold, mod uret.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000912 dart Individuel konkurrence eller holdkonkurrence, hvor deltagerne kaster pile på et pilebræt med et specielt mønster.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000922 duathlon Konkurrencegren, som indeholder løb og cykling.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001013 faldskærmsudspring Faldskærmsudspringeren hopper ud af et fly med faldskærm og laver kunst i luften eller præcisionslandinger. Individuelt eller i hold.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001062 faldskærmsudspring (frit fald) En individuel konkurrencegren i faldskærmsudspring, hvor springeren falder med hovedet mod jorden i frit fald og falder så hurtigt som muligt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000883 fiskekonkurrence Alle former for konkurrencer, som omhandler lystfiskeri.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000936 fistball Holdsport svarende til volleyball (med et meget lavere net) udført hovedsageligt i gymnastikklubber.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000937 floorball Floorball er en holdsport i hockeyfamilien med 5 markspillere og en målmand på hvert hold. Man spiller med stave og plastikbold med huller på en indendørsbane med 50 cm høje bander.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001065 fodbold Holdsport, hvor to hold af elleve spillere, forsøger at få en bold ind i modstanderens mål. Hvert hold har en målmand og ti udenfor spillere.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000938 frisbee Et gruppe begivenheder, hvor spillet spilles med en frisbee, som kastes med hånden.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000929 fægtning Kamp mellem to konkurrenter, der er udstyret med sabel, fleuret eller kårde. Træf på modstanderen registreres elektrisk.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000931 (retired) fleuret Fleuret blev skabt som et træningsvåben. Strenge regler for, hvordan angreb skal afværges, før et modangreb kan finde sted.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000930 (retired) kårde Kårde er det tyngste og største af våbene, bladet er trekantet, og du prøver at ramme modstanderen ved at skubbe kården fremad.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000932 (retired) sabel En sabel til konkurrence har intet til fælles med traditionelle billeder af sabler. I fægtekonkurrence med sabel må du både støde og hugge.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000940 golf Spillerne rammer en lille hård bold med forskellige køller rundt om en bane med normalt 18 huller af forskellig længde og vanskelighed. Minimum antal slag vinder. Banerne kan have forhindringer i form af græs, vand og sand.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000941 minigolf Spilles på kunstige korte baner med forhindringer. Normalt 18 baner på en runde.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000942 gymnastik Deltagerne udfører forskellige bevægelser på forskellige redskaber og bedømmes af dommere.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001152 redskabsgymnastik Deltagerne udfører bevægelser på forskellige redskaber og bedømmes af dommere.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000949 (retired) barre Gymnaster svinger, springer og udfører piruetter omkring de parallelle bjælker.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000950 (retired) bensving Gymnast udfører en uafbrudt svingbevægelse med benene over en *hest* ved hjælp af balance og styrke.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000944 (retired) bom Gymnaster udfører spring og rotation fra en balancebom, der kun er 10 centimeter bred.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000956 (retired) forskudt barre Forskudt barre er en øvelse i redskabsgymnastik for kvinder. Redskabet forskudt barre består af to stænger i et stativophæng med ståltrådsforankring.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000946 (retired) gulvøvelse En gymnastikgulvøvelse på en defineret firkantet bane.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000948 (retired) reck Gymnaster svinger, springer og udfører piruetter omkring den vandrette bjælke.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000953 (retired) ringe Gymnast udfører balance og styrke fra to ophængte ringe.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000957 (retired) spring over hest Deltageren løber hen mod *hesten*, hvor han eller hun med hjælp fra en springplade sætter af med fødderne, slår an mod hesten og derefter lander på den anden side af hesten efter at have udført en eller flere akrobatiske vendinger i luften.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000951 rytmisk gymnastik Blanding af dans og gymnastiske træk.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000943 (retired) bold En øvelse baseret på smidighed af kroppen ved hjælp af en bold.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000945 (retired) køller Dans og gymnastikbevægelser mens gymnasten jonglerer med køller på gulv.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000954 (retired) tov Gymnasten udfører øvelser i kast og dans med tov (sjippetov).
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000947 (retired) tøndebånd En ring rulles og kastes, mens gymnasten udfører en danserutine.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000952 (retired) vimpel Gymnasten udfører øvelser i kast og dans med vimpel .
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000955 trampolin Konkurrenterne hopper på en trampolin og udfører ti på hinanden følgende øvelser (tricks) i rækkefølge. Bedømt af dommere.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000939 gælisk fodbold Boldsport med 15-mand hold. Mindre og hårdere bold end i fodbold. Bolden kan afleveres både med fod og hånd. Stor sport i Irland.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000960 hestevæddeløb Hestevæddeløb er en sport, hvor to eller flere ryttere eller kuske rider eller fører en hest over en given distance for at komme først i mål.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000961 (retired) galopløb Ridesportskonkurrence med rytter på hest. Hesten skal galoppere.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000963 (retired) hesteforhindringsløb Hestevæddeløb, hvor ryttere på heste skal krydse otte forhindringer, hvoraf mindst fire skal være forskellige.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000962 (retired) travløb Hestevæddeløb med en mand/kvinde i en sulky (lille vogn) bag hesten. Hesten må ikke galoppere.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000933 hockey Holdsport mellem to ellevemandshold. Spilles på græs med bold og bøjede klubber.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000959 hornuss Schweizisk holdsport, hvor en puck bliver slået i høj hastighed. Minder lidt om baseball.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000919 hundeløb Samlingskoncept til konkurrencer, hvor hunde løber rundt på en bane.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000921 (retired) hundeslædeløb Konkurrenceløb, hvor hunde trækker en slæde.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000920 (retired) hundevæddeløb Konkurrenceløb, hvor hunde jager en kunstig kanin omkring en oval bane.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000964 hurling Irsk holdsport med 15-mands hold efter en plan, der har de samme dimensioner som gælisk fodbold. Spillerne har en trækølle og prøver at slå en lille hård bold i mål. Man må også aflevere bolden med hånden eller fødderne.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001067 hurtigløb på skøjter Tidskørsel, hvor to skøjteløbere med specielle langdistance skøjter, løber på en oval isbane og skifter mellem inderbane og yderbane.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000958 håndbold Et boldspil ved brug af hænderne mellem to hold på syv spillere, der prøver at kaste bolden i modstanderens mål.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000965 ishockey To hold på seks polstrede ishockeyspillere med stave, som forsøger at score mod hinanden ved at slå en puck ind i modstanderens mål.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000966 slædehockey Holdsport, der ligner ishockey, men spillerne sidder på en lille slæde og bevæger sig fremad med kraft fra armene.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000968 jai alai (pelota) Hurtig boldsport mod en væg, hvor spillerne enten bruger deres hænder eller en specielt designet handske.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000978 kabaddi To hold stiller sig op over for hinanden, hvorefter en spiller fra det ene hold skal løbe frem og berøre eller tackle en modstander. Den berørte modstander har nu 30 sekunder til at stoppe den første spiller, før han når tilbage bag en linje på egen banehalvdel.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000979 kajak Sejlads i kajak, hvor deltageren sidder med ben og fødder fremad og bruger en padle med blade i begge ender.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000980 (retired) K1 (kajak) Sejlads i kajak til én person, hvor deltageren sidder med ben og fødder fremad og bruger en padle med blade i begge ender.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000981 (retired) K2 (kajak) Sejlads i kajak til to person, hvor deltageren sidder med ben og fødder fremad og bruger en padle med blade i begge ender.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000982 (retired) K4 (kajak) Sejlads i kajak til fire person, hvor deltageren sidder med ben og fødder fremad og bruger en padle med blade i begge ender.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001157 kampsport Kampsport praktiseres af forskellige årsager: selvforsvar, konkurrence, fysisk sundhed og fitness, underholdning, såvel som mental, fysisk og åndelig udvikling.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000969 judo Judo blev udviklet fra jujutsu, men har ingen spark og slag. Det er mere en forsvarsteknik med kast og balance.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000970 (retired) ekstra-letvægt Op til 60 kg for mænd og 48 kg for kvinder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000972 (retired) halv-letvægt Op til 73 kg for mænd og 57 kg for kvinder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000973 (retired) halv-mellemvægt Op til 81 kg for mænd og 63 kg for kvinder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000971 (retired) halv-sværvægt Op til 100 kg for mænd og 78 kg for kvinder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000975 (retired) letvægt Op til 66 kg for mænd og 52 kg for kvinder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000976 (retired) mellemvægt Op til 90 kg for mænd og 70 kg for kvinder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000974 (retired) sværvægt Åben, men normalt over 100 kg for mænd og over 78 kg for kvinder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000977 jukendo Traditionel japansk kampsport, hvor våbnet er en model af en bajonetmonteret riffel.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000983 karate Kampsport oprindeligt fra Okinawa, hvor hovedsageligt slag og spark bruges til at besejre en modstander.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000984 kendo Japansk kampsport, hvor våbnet er et sværd af bambus.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000985 kyudo Japansk kampsport med en bue lavet af bambus.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001231 mixed martial arts (MMA) En fuld kontaktkampsport ved hjælp af teknikker fra forskellige kampsportsdiscipliner, hvor stort set alt er tilladt. Foregår i et ottekantet bur.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001009 naginata Japansk kampsport, hvor våbnet er en stang med et skarpt blad i enden.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001084 taekwondo Kampsport med koreansk oprindelse. Deltagerne vil med spark og slag slå særligt markerede steder på modstanderen. Det er forbudt at slå og sparke på hovedet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001102 wushu Kinesisk traditionel kampsport.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000877 kano Konkurrence i kanoer, hvor konkurrenterne normalt sidder på knæene og padler med en ensidet padle.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000878 (retired) C1 (kano) Et-sædet kano.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000879 (retired) C2 (kano) Tosædet kano.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000880 (retired) C4 (kano) Fire-sædet kano.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000881 (retired) kanosejlads Et løb, der involverer en kano udstyret med et sejl.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000882 (retired) pontoniering Sejlsport i hold med militære traditioner.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000889 kroket Spilles på en græsplæne med buer, som spillerne skal slå deres bolde igennem og være de første til at komme igennem banen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000934 kunstskøjteløb Konkurrencer individuelt eller i par, hvor deltagerne udfører kunst på is med skøjter på fødderne. Programmet udføres til musik og bedømmes af dommere.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000935 (retired) isdans Tre-dages konkurrence, hvor deltagerne gør obligatoriske ting to dage og frivilligt program den tredje dag.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000987 kælk Konkurrenten ligger sig på ryggen med fødderne først på en lille kælk, på en bane, som kan være naturlig, men oftest er opbygget.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000986 lacrosse Lacrosse er en holdsport af indiansk oprindelse. Stor sport i USA og Canada. Spillerne har en stav med et trekantet net foran. Der kan bolden fanges. Du kan ramme modstanderens stav og hånd og også tackles.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000988 maratonløb Et langdistanceløb, hvor konkurrenterne løber 42,195 km.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000989 moderne femkamp Moderne femkamp blev introduceret ved OL i Stockholm i 1912 som en moderne version af antik femkamp. I moderne pentathlon konkurrerer du i skydning, fægtning, svømning, ridning og løb.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000990 motorbådssport Fællesbetegnelse til løb med motorbåde på vandet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000998 motorcykelsport Fællesbetegnelse til konkurrencer med motorkøretøjer. Normalt tohjulede, men der er også trehjulede og firehjulede varianter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001000 (retired) enduro Udholdenhedsløb på motorcykel, ofte på vanskeligt terræn.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001001 (retired) græsbane Minder om speedway men finder sted på græsbaner.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001002 (retired) motorbold Ligner fodbold, hvor de spillerne kører på en motorcykel udendørs. Målmanden har ingen motorcykel.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001003 (retired) motorcross Motorcykelløb på en bane med grus og store hop.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001004 (retired) motorcykel grand prix Motorcykelløb på asfaltbane, ofte de samme spor, der bruges til tilsvarende billøb.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000999 (retired) motorcykel langdistanceløb Motorcykelløb, hvor udholdenhed og taktik med pit-stop er mere afgørende end hastighed. Ofte meget lange løb, så holdene skifter kørere med forskellige intervaller.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001005 (retired) motorcykel rally Motorcykelløb på almindelige veje.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001008 (retired) motorcykel terrænløb Et løb af konsistens og udholdenhed over varieret terræn.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001006 (retired) sidevognscross Motorcykelkonkurrence, hvor motorcyklen har en sidevogn monteret og en passager hjælper med, at holde balance.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001007 (retired) speedway Motorcykelkonkurrence på en oval bane med normalt fire konkurrenter pr. løb. En konkurrence består af flere heats, hvor hver rytter er inkluderet i nogle heats. De konkurrerer både individuelt og i hold. Motorcyklerne har kun et gear og ingen bremse.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000991 motorløb Fællesbetegnelse for konkurrencer med forskellige typer af biler.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000993 (retired) F3000 Fungerer som formel 1, men med mindre kraftfulde motorer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000994 (retired) formel 1 Motorkonkurrence for biler med de største motorer. Cirka 20 biler pr. løb. Startposition opnås gennem gode træningstider dagene før løbet. Både en individuel konkurrence og en holdkonkurrence.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000995 (retired) indyracing Nordamerikansk ækvivalent til formel 1. Løbet går på ovale baner i høje hastigheder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000992 (retired) langdistanceløb Motorløb som udholdenhedsløb over lang afstand eller tid.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000997 (retired) rally Rally køres af biler, der har chauffører og kortlæsere i bilen, på offentlige, men lukkede veje. Hver konkurrence har flere etaper, og grundlaget varierer afhængigt af placering og sæson.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000996 (retired) rallycross Motorløb med biler, der ligner mere almindelige biler. Konkurrencen finder sted på grusbaner med niveauforskelle.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001010 netbold Meget som basketball, men kurven har ingen plade bag på, men sidder på en stolpe. Hovedsageligt spillet af kvinder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001011 orienteringsløb Udstyret med et kort og kompas skal deltagerne lede efter et antal poster.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001012 skiorientering Orienteringsløb hvor konkurrenterne har ski på fødderne. Ved hjælp af et kort og kompas finder skiløberen et antal poster.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001014 polo Ved hjælp af en kølle forsøger to hold på fire ryttere at banke en bambusbold ind i modstanderens mål over en bane, der er 250 meter lang og 150 meter bred. Spillet er opdelt i 4, 6 eller 8 tidsperioder på 7 min. 30 sek. kaldet chukkas.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001015 pool En sport på et bord med huller, hvor der anvendes en kø, og hvor der spilles med forskellige antal nummererede kugler.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001016 powerboating Speedbådløb mellem motorbåde på floder eller søer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001281 racketball En ketsjersport, der minder om squash,men spilles med en ketsjer med kortere skaft. Den spilles også på en lukket bane, hvor man må benytte alle flader, når man sender bolden afsted.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000923 ridesport Samlingskoncept til konkurrencer med hest og rytter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000925 (retired) dressur Hestekonkurrence, hvor forskellige bevægelser skal udføres på en bane og derefter bedømmes af dommere.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000928 (retired) hestevognskørsel Hestekonkurrence, hvor en ekvipager med en eller flere heste kommer rundt på en forhindringsbane i en arena.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000927 (retired) military Kombinationskonkurrence med hest og rytter. Grenerne er dressur, udholdenhed, og ridebanespring.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000926 (retired) ridebanespringning En rytter og hest forsøger at hoppe over en række forhindringer i en lukket arena mod uret.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000924 (retired) terrænridning Hestevæddeløb på en bane i naturen, hvor der er både naturlige og konstruerede forhindringer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001282 ringette En holdsport, der spilles på is. Spillerne er udstyret med helt lige stave og skal forsøge at få en gummring i modstandernes mål.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001017 rodeo En sport, hvor deltagerne skal håndtere vilde heste, tyre, kalve eller geder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001018 bareback bronc Rider på en sadelløs hest, som forsøger at kaste rytteren af. Disciplinen er oprindeligt skabt til heste, der skulle rides til af den professionelle cowboy.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001019 barrel racing Konkurrence, hvor rytteren rider sin hest på en bane på tid.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001020 bull riding Konkurrence, hvor rytteren rider på en tyr.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001021 bulldogging Konkurrence, hvor rytteren hopper af sin hest og kæmper mod en ung tyr ved, at gribe dets horn.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001022 calf roping At fange kalve ved hjælp af en lasso, oprindeligt skabt til at fange kalve til mærkning og lignende.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001023 goat roping At fange geder ved hjælp af en lasso, oprindeligt skabt til at fange geder til mærkning og lignende.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001024 saddle bronc At ride på hest med sadel, som forsøger at kaste rytteren af. Oprindeligt skabt til heste, der skal rides af den professionelle cowboy.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001026 roning Konkurrence på markeret bane i naturlige farvande, hvor hver konkurrent har to årer. Roning er tilgængelig hver for sig eller i større både, for eksempel to, fire eller otte personer. Forskellige løb har forskellige længder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001033 (retired) dobbeltfirer Firepersoners båd med to årer hver uden styrmand.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001031 (retired) dobbeltsculler Topersoners båd med to årer hver.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001027 (retired) firer med styrmand Firepersoners både med kun een åre til hver person og med en styrmand til at sætte kursen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001029 (retired) firer uden styrmand Firepersoners både med kun een åre til hver person og uden en styrmand til at sætte kursen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001032 (retired) otter med styrmand Otte-personers både med kun een åre til hver person og med en styrmand til at sætte kursen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001034 (retired) singlesculler Enpersons båd med to årer hver uden styrmand.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001028 (retired) toer med styrmand Topersoners både med kun een åre til hver person og med en styrmand til at sætte kursen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001030 (retired) toer uden styrmand Topersoners både med kun een åre til hver person og uden en styrmand til at sætte kursen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001176 rugby En form for fodbold udviklet i Rugby (England) spillet med en oval bold, der kan sparkes, bæres og sendes fra hånd til hånd. Der scores point, når det ene hold bærer bolden over det andet holds mållinje eller sparker bolden mellem to målposter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001035 rugby league (13-mands rugby) En type rugby, hvor to hold af 13 konkurrerer på en bane ved, at løbe med og kaste en oval bold. Point scores ved at føre bolden bag mållinjen eller sparke den mellem målstolperne. Styret af Rugby League International Føderation.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001037 rugby sevens (7-mands rugby) En type rugby, hvor to hold af 7 konkurrerer på en bane ved, at løbe med og kaste en oval bold. Point scores ved at føre bolden bag mållinjen eller sparke den mellem målstolperne. Styret af Rugby League International Føderation.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001036 rugby union (15-mands rugby) En type rugby, hvor to hold af 15 konkurrerer på en bane ved, at løbe med og kaste en oval bold. Point scores ved at føre bolden bag mållinjen eller sparke den mellem målstolperne. Styret af Rugby League International Federation.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000967 rulleskøjteløb Konkurrencesport på rulleskøjter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001155 rullesport Forskellige typer konkurrencer, hvor konkurrenterne har rulleskøjter på fødderne.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001025 rulleskøjtehockey Selve spillet er som ishockey, men konkurrenterne har rulleskøjter (inliners) på og underlaget er ikke is.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001156 skateboarding Deltagerne bruger et skateboard (træplade med fire hjul) og udfører forskellige tricks på bane eller rampe.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001038 sejlsport Fællesbetegnelse for konkurrencer med både omkring en markeret bane, hvor bådene drives af vinden ved hjælp af sejl. Mange forskellige bådtyper og banelængder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001040 (retired) jolle Konkurrencer med en sejlbåd med midterbord i stedet for fast køl.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001041 (retired) kølbåd Enkelt skrog med fast køl.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001039 (retired) multihull Sejlbåde med flere skrog.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001046 (retired) non-stop solo løb Sejlkonkurrence rundt om jorden, hvor sejleren skal være alene og ikke have tilladelse til at lægge til i nogen havn på vejen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001043 (retired) oceansejllads Konkurrencer med sejlskibe over eet eller flere oceaner.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001042 (retired) regattasejlads En enkelt eller en række sejlads-konkurrencer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001045 (retired) solo oceansejlads Sejlkonkurrencer, hvor sejleren skal være alene.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001044 (retired) verdensomsejling Sejlkonkurrencer rundt om jorden.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001047 sepak takraw En sydøstasiatiske holdsport svarende til volleyball, hvor man bruger fødderne, knæene, brystet eller hovedet til at røre bolden.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001048 shinty En keltisk boldsport, der udføres mellem to hold med specielle køller, og hvor mål scores ved at skubbe en lille læderkugle mellem målstolperne.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001151 shorttrack Skøjteløb på en oval bane. Normalt fire deltagere pr. løb.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001154 skak Brætspil mellem to spillere, der har 16 brikker hver, når spillet starter. Skiftevis laver hver modstander et træk og bevæger sig efter forskellige mønstre. Den, der sætter modstanderens konge mat, så den ikke kan flytte sig, vinder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001055 skeleton Ligner slæde, men konkurrenten ligger på maven og går med hovedet først.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001056 skiløb Fællesbetegnelse for alle typer konkurrencer, hvor konkurrenterne har ski på.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001153 Telemark skiløb Løb, der kombinerer alpint og langrendsskiløb med unikke Telemarks teknikker og udstyr.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001057 alpint skiløb Skiløb i snedækket skrående bjergterræn ved hjælp af alpin teknik og udstyr. Pisterne har markerede porte, der er anbragt forskelligt afhængigt af typen skiløb.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001058 freestyle skiløb Alternativ form for skiløb i alpint miljø. Konkurrenterne kører på pukkelpister, foretager kunstneriske spring eller udfører kunstneriske bevægelser på vej ned ad bakken. Kombination af tid og dommerpoint.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001149 langrend Nordisk skiløb hvor der konkurreres i relativt fladt, snedækket landskab på smalle ski.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001060 (retired) nordisk disciplin Skiløb i præparerede stier i forskellige afstande gennem forskellige terræn.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001150 nordisk kombineret En kombination, hvor skiløberne både konkurrerer i langrend og skihop.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001061 skihop Konkurrenter kører ned ad en snedækket forhøjet rampe på ski og forsøger at hoppe væk fra den så langt som muligt og modtager point for afstand, flyvemåde og landing.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001059 skiløb på græs Alpint skiløb med rulleski på græs.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000852 skiskydning En kombination af langrend og skydning. Antallet af skud og regler for missede skud i skydning varierer mellem de forskellige konkurrencetyper. Kaldes også biatlon.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001049 skydning Præcisionsport ved hjælp af en håndpistol, rifle eller haglgevær.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001054 (retired) flugtskydning En skydedisciplin, der involverer skydning mod specielle flyvende mål, kendt som lerduer eller lermål.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001050 (retired) pistolskydning En skydedisciplin, hvor man anvender pistol.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001051 (retired) riffelskydning En skydedisciplin, hvor man anvender en riffel.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001053 (retired) skeetskydning En skydedisciplin, hvor man anvender haglgevær.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001052 (retired) skydning efter bevægeligt mål En skydedisciplin, med luftpistol mod bevægelige mål på forskellige lange målbaner og på tid.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001063 snooker En variant af billard med baller på et bord, der skal pottes i en bestemt rækkefølge.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001064 snowboarding Fællesbetegnelse af konkurrencer udført af rytteren med begge fødder på det samme bræt. I modsætning til skiløb, hvor du har fødderne på hver ski.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001066 softball Ligner baseball, men spilles med en større og blødere bold, et tyndere bat, kortere mellemrum mellem baserne og mindrere omgange.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000911 sportsdans Dansende par udfører forskellige typer dansestilarter og bedømmes af dommere.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000918 sportsdykning Forskellige sportsgrene udført under vand.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001068 squash Ketjersport med en lille gummikugle, hvor man konkurrerer i et rum med vægge.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001069 sumobrydning En japansk kampsport, hvor tunge og stærke udøvere kæmper stående for enten at få modstanderen ud af ringen eller få ham til at røre jorden med enhver anden kropsdel end fodsålerne.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001070 surfing Vandsport, hvor deltagere forsøger at *fange* og *ride* på bølger stående på et bræt af glasfiber.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001071 svømning En vandsport, hvor deltagere svømmer så hurtigt som muligt i en given stil og på en bestemt distance og vinderen er den som er hurtigst.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001073 (retired) brystsvømning Svømmedisciplin på maven, hvor man kommer frem ved bevægelser udad og bagud med armene, mens benene skubbes udad og bagud.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001074 (retired) butterfly Svømmedisciplin, på maven hvor skuldrene forbliver parallelle med vandet og begge arme bevæger sig samtidigt over hovedet som en vindmølle. Benene forbliver sammen og bevæges i en klappende bevægelse op og ned. Den mest fysiske af alle stilarter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001075 (retired) freestyle (fri stil) Enhver svømmedisciplin kan anvendes i den frie stil, selvom crawl er universelt anvendt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001078 (retired) freestyle stafet Hold af svømmere, som svømmer en stafet i en svømmestil efter eget valg.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001080 (retired) kortbane Svømmekonkurrence på en 25 meter lang kortbane.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001076 (retired) medley En kombination af fire forskellige svømmetyper i et løb.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001079 (retired) medley stafet Holdstafetløb, der involverer en kombination af fire forskellige svømmestile.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001072 (retired) rygcrawl Svømmedisciplin på ryggen, hvor benene bevæger sig i flappende bevægelse, mens armene driver svømmeren fremad.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001077 (retired) åbent vand Langdistancesvømning i åbent vand.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001175 synkronsvømning En sport, hvor svømmere i solo-, duet- eller holdkonfigurationer udfører koordinerede eller identiske bevægelser i tid til musik. De bedømmes og tildeles point for kropsposition, kontrol og bevægelsens sværhedsgrad.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001081 synkronsvømning fri rutine Musiksvømning, hvor kunstneren udfører bevægelser til musik i fri stil og får point fra dommerne. Programmet er ikke forudbestemt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001082 synkronsvømning teknisk rutine Figursvømning, hvor kunstneren skal udføre en bestemt række bevægelser og modtage point fra dommerne.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001085 tennis Deltagerne slår en lille bold med en ketsjer og skal ramme modstanderens halvdel. Et net adskiller banehalvdelene. Forskellige underlag i forskellige konkurrencer. Spillet spilles individuelt eller i par og i flere sæt, der består af flere partier.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001088 tovtrækning To hold trækker i et reb. Holdet, der formår at trække modstanderne til deres side, har vundet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001087 triatlon En udholdenheds multisport, hvor konkurrenterne først svømmer, cykler og derefter løber. Afstande varierer afhængigt af konkurrencen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000875 tyrefægtning Konkurrence, hvor folk udfordrer tyre på en arena.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000913 udspring Dykkere springer fra en fast platform eller vippe og vurderes af syv dommere, der giver karakterer op til ti for deres akrobatiske træk.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000916 synkronudspring To deltagere springer fra hvert sit sted og forsøger, at lave det samme hop synkront. Point for både udførelse af springet og synkroniseringen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000914 udspring fra platform Dykkere springer fra en høj platform.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000915 udspring fra vippe Dykkere springer fra vippe.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001091 vandpolo Holdsport som spilles i et vandbassin mellem to holds af syv personer. Spillere får lov til at svømme og skubbe bolden fremad, eller aflevere til en medspiller med den ene hånd. Målet er at få bolden ind i modstanderens mål.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001092 vandski På en eller to ski bliver deltagere trukket af en motorbåd langs vandoverfladen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001097 vindsurfing Ligner sejlads, men i stedet for at sidde i en båd konkurrerer de stående på et windsurfingbræt og håndterer sejlet med deres hænder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001089 volleyball Holdsport, hvor seksmandshold forsvarer deres side og forsøger at slå bolden over nettet til modstandernes side. Holdet får point, hvis modstanderne ikke klarer at ramme bolden med højst tre hits, slår bolden i nettet eller slår bolden ud fra banen. Spilles i sæt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001090 beachvolley Selve spillet er som volleyball, men spilles på sand med to personer på hvert hold.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001093 vægtløftning En styrketest, hvor konkurrenter løfter en så tung vægtstang som muligt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001095 (retired) styrkeløft En styrketest, hvor konkurrenter løfter en så tung vægt som muligt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001094 (retired) stød Stangen løftes først op på skuldrene og løftes derefter over hovedet og holdes der i strakte arme, mens du holder benene stille.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001096 (retired) træk Stangen løftes fra gulvet til over hovedet i én bevægelse.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001104 stofbrug i sport Brug af stoffer i sport.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001105 doping Ulovlig brug af stoffer for at øge præstationen i en sportsgren.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001106 dopingtest Test til undersøgelse af brugen af lovlige og ulovlige stoffer i sport.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001107 medicinsk stofbrug i sport Brug af godkendte lægemidler.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001148 transfermarked Markedet, hvor spillerne skifter fra et hold til et andet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/07000000 sundhed Alle aspekter vedrørende levende væseners fysiske og mentale velfærd.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000493 ikke-menneskelig sygdom Enhver skadelig eller destruktiv helbredstilstand, der påvirker dyr, planter eller mikroorganismer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000494 dyresygdom Sygdomme, der rammer dyr.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000495 plantesygdom Sygdomme, der påvirker planter, forårsaget af parasitter eller miljøproblemer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000464 sundhedsbehandling Aktiv pleje af mennesker, der lider af sygdom.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001219 afvænning Pleje af personer, der er misbruger alkohol eller stoffer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001221 akut behandling Akut pleje af patienter, der ankommer til en medicinsk nødsituation, enten med egne midler eller med ambulance.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000465 diæt Sammensætning af kost over en længere periode, især dem, der er fastlagt af medicinske grunde.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000466 kosttilskud Fødevarer, der er beregnet til at supplere en normal diæt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000476 forebyggende medicin Foranstaltninger, der sigter mod at opretholde et godt helbred og forebygge eller forværre kvæstelser og sygdomme.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000477 vaccine Medicin designet til at skabe immunitet mod sygdomme.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000475 fysisk kondition En persons kropslige kondition og vedligeholdelsen af den.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001228 kirurgi Brug af snit lavet af medicinske instrumenter til at undersøge eller behandle en medicinsk tilstand eller skade.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000470 medicin Et stof, der bruges til at eliminere en sygdom.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000472 holistisk medicin Behandling af hele personen, inklusive mentale og sociale faktorer, i stedet for bare sygdommens symptomer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000473 traditionel kinesisk medicin Praksis med at diagnosticere, behandle og forebygge sygdomme baseret på traditionelle metoder udviklet i Østasien.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000471 urtemedicin Behandling baseret på brugen af urter og andre planter til at kurere eller lindre sygdomssymptomer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000474 vestlig medicin Praksis med diagnose, behandling og forebyggelse af sygdom baseret på moderne videnskabelig forskning på den vestlige halvkugle.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000469 medicinsk kontrol og prøve Medicinske analyseprocedurer såsom blodprøver, stresstest, røntgenstråler, MR-scanning og mere.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000467 medicinsk lægemiddel Lægemiddel mod fysiske eller mentale lidelser, godkendt af lægevidenskaben.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000468 receptpligtig medicin Lægemiddel, der kun kan købes med tilladelse fra lægen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000478 terapi Behandling af fysiske, mentale eller medicinske tilstande på ikke-kirurgiske måder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000461 sundhedsfacilitet Faciliteter, der bruges til enhver form for sundhedsydelser.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000462 hospital Medicinske faciliteter til behandling af sygdomme og skader.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001229 sundhedsklinik og lægehus Sundhedsklinik eller lægehus, hvor mennesker med medicinske problemer kan søge indledende kontakt med sundhedsvæsenet. Enten til direkte handling eller henvisning til videre behandling.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000463 sundhedsorganisation Specifikke organisationer fokuseret på sundhedsvæsen, såsom patientforeninger, faglige organisationer og internationale grupper.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000485 sundhedspersonale Erhverv, der kræver formel træning i undersøgelsen, diagnose, behandling, pleje og forebyggelse af sygdom, medicinsk tilstand eller skade.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000492 medicinsk personale Læger, sygeplejersker, praktikanter og andre i en medicinsk facilitet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000487 medicinsk specialisering De forskellige medicinske specialiserede områder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001220 almen praksis Behandling af en lang række akutte og langvarige medicinske tilstande og symptomer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000713 farmakologi Lægefaget og forskningsområdet relateret til lægemidler.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000488 geriatrisk medicin Specialitet i aldring og aldersrelaterede problemer, inklusive aldersrelaterede sygdomme, medicinsk forskning og tendenser.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001226 kirurgisk medicin Medicinsk pleje, hvor enhver form for intervention i kroppen udføres for at fjerne beskadigede dele eller reparere beskadigede ting.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000489 obstetrik/gynækologi Specialitet i kvindelige reproduktionsorganer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001225 oftalmologi En medicinsk specialisering, der fokuserer på sygdomme og lidelser i øjet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001223 onkologi En medicinsk specialisering, der fokuserer på forebyggelse, diagnose og behandling af kræft.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001222 ortopædi Sundhedspleje, der tager sig af ting, der vedrører kroppens led og mobilitet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001227 psykiatri En medicinsk specialisering, der fokuserer på diagnose, forebyggelse og behandling af psykiske lidelser.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000490 pædiatri Medicinsk vidensområde, der inkluderer sygdomme og sundhedsmæssige forhold hos børn og unge, og i nogle henseender også hos fostre i perioden umiddelbart før fødslen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001224 radiologi En medicinsk specialisering, der fokuserer på brugen af medicinsk billeddannelse (såsom røntgenstråler) og stråling til diagnosticering og undertiden også behandling af sygdomme i kroppen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000491 reproduktiv medicin Forskellige metoder til behandling af par, der ikke kan få børn naturligt, såsom befrugtning af reagensglas.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000712 tandpleje Det medicinske erhverv og forskningsområdet relateret til diagnose, forebyggelse og behandling af tænder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000714 veterinærmedicin Det medicinske erhverv og forskningsfelt relateret til diagnose, forebyggelse og behandling af dyresygdomme.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000486 medicinske støttefunktioner Medicinsk støtte til læger, herunder blodprøver og andre medicinske tests på individer, røntgenstråler CAT-scanninger MR-scanninger osv.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000479 sundhedspolitik Politikker, der inkluderer civil sundhedspleje, tandpleje, militær sundhedspleje og folkesundhed generelt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000480 offentlig sygesikring Sundhedspleje leveret af staten.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000482 (retired) sundhedsforsikring Et offentligt finansieret sundhedsforsikringssystem i USA for personer, der er mindst 65 år eller handicappede.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000481 (retired) sygehjælp Et offentligt finansieret sundhedsforsikringssystem i USA for lavindkomstindtægter og deres familier.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000484 privat sundhedspleje Sundhedsydelser leveret af privatfinansierede organisationer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000483 privat sygesikring Privat forsikring, som i tilfælde af sygdom og ulykke giver godtgørelse for omkostninger såsom medicinske udgifter, hospital pleje, operation og mere.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000446 sygdom og sygdomstilstand Enhver skadelig eller destruktiv helbredstilstand, der påvirker mennesker.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000460 fedme Kropsvægt, der overstiger det, der anses for at være den øvre grænse for normal vægt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000456 fysisk skade Fysiske skader på kroppen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000454 hjertekarsygdomme En samlet betegnelse for sygdomme, der påvirker hjertet, blodkarrene eller begge dele.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000447 kræft En alvorlig tumorsygdom med ukontrolleret cellevækst, hvorved de nye celler ødelægger det omgivende væv, ofte dødeligt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000457 medicinsk tilstand Forskellige niveauer af sygdomme eller skader.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000458 psykisk og adfærdsmæssig lidelse Sygdomme og lidelser, der påvirker sindet og adfærden.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000459 spiseforstyrrelse Anoreksi, bulimi, overspisning og lignende sygdomme.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000448 smitsom sygdom Sygdomme, der kan overføres fra en person eller et dyr til en anden.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000449 epidemi Fremkomsten af et stort antal infektionssygdomme i en bestemt befolkning.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001218 pandemi En epidemi af smitsom sygdom, der har spredt sig over en stor region eller endda over hele verden.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000450 pest (sygdom) En stærkt infektiøs epidemisk sygdom forårsaget af bakterierne Yersinia pestis.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000451 virussygdom Sygdomme forårsaget af infektion i celler af vira.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000452 aids En dødbringende sygdom, der er kendetegnet ved alvorlig skade på immunsystemet, der får den berørte person til at blive ekstremt modtagelig for infektioner. AIDS er forårsaget af human immundefektvirus, HIV, og er slutstadiet af en HIV-infektion.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000453 retrovirus En familie af RNA-vira, såsom dem, der forårsager leukæmi og AIDS.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000455 øvrig sygdom Ikke-specifikke sygdomme såsom mavepine, hovedpine, flade fødder og lumbago.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/05000000 uddannelse Alt, hvad angår menneskelig læring fra fødsel til død. Voksenundervisning, videreuddannelse, forældreorganisationer, børnehaver, skoler, lærerforeninger, universiteter osv.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001216 erhvervsuddannelse Uddannelse, der er planlagt og implementeret for at give de studerende viden om at kunne udføre et specifikt erhverv direkte.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000398 forældrebestyrelse Gruppe af forældre nedsat for at støtte deres børns uddannelsesaktiviteter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000410 opdragelse At lære sociale kompetencer fra forældre og andre, når man vokser op.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000399 religiøs undervisning Formidling af viden om en religion, som regel, men ikke altid, i skoler, der drives af religiøse organisationer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000400 skole Institution, hvor undervisning foregår.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000409 børnehaveklasse/0. klasse Uddannelsesaktiviteter for tilmeldte børn i alderen 1-5 år.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001213 folkeskole En kommunal skole som er åben for alle og er en del af det offentlige skolesystem i Danmark.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000401 grundskole Grundskolen på 10 år (børnehaveklasse efterfulgt af 1.-9. klasse), med 10. klasse som et frivilligt år.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000404 gymnasium En skoleform til teoretisk uddannelse mellem grundskole og universitet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000408 mellemskole Grundskolens sidste treårige trin bestående af klasse 7-9.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001214 privatskole En type skole, der ikke administreres af lokale, regionale eller nationale myndigheder. Den private skole forbeholder sig retten til at vælge de studerende, der er optaget på skolen og finansieres af gebyrer snarere end offentlig finansiering.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001212 religiøs skole Skoler, der tilbyder undervisning om religion eller ledes af principperne i en bestemt religiøs tro.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001215 uafhængig skole/friskole En skole, der ikke drives af den offentlige sektor, men som hovedsageligt finansieres af skattemidler.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000405 videregående uddannelse Uddannelse på universiteter, akademier, gymnasier, seminarer, konservatorier og lignende institutioner, som normalt resulterer i en grad.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000406 college Uddannelsesinstitution for videregående uddannelse og forskning, som i princippet kræver afsluttede gymnasiestudier for at komme ind.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000407 universitet Forskning og videregående uddannelse inden for de vigtigste traditionelle vidensområder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000402 videreuddannelse Alle former for uddannelse ud over grunduddannelse på forskellige uddannelsesniveauer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000403 voksenuddannelse Samlingsnavn for en række voksenuddannelsesprogrammer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000411 undervisning og læring Formidling af viden i organiseret form og på en systematisk måde, især i skolen, og modtagelse af denne formidling.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000413 eksamen Formel høring for at bestemme den studerendes vidensniveau.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000414 optagelsesprøve Test for at komme ind på forskellige kurser.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000415 elev/studerende Person, der modtager undervisning.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001217 karaktergivning Et mærke eller måling af den studerendes præstation på en prøve, en opgave eller i et bestemt kursus.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000416 lærer Person, der er professionelt engageret i undervisning, mest i skole eller i skolelignende former.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000412 pensum Omfattende instruktioner om skolens uddannelsesindhold, mål og metoder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/17000000 vejr Undersøgelse, forudsigelse og rapportering af meteorologiske fænomener.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001129 vejrfænomen Kort- eller langvarige meteorologiske fænomener, der er værd at undersøge, rapportere eller offentlig rådgivning, såsom klimaændringer, storme, hedebølge eller tornadoer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001130 vejrstatistik Numeriske fakta om vejret som temperatur, barometrisk tryk, flodniveauer, fugtighed eller høj og lavvande.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001128 vejrudsigt Den langsigtede eller kortvarige meteorologiske forudsigelse og rapportering af det kommende vejr for en given region.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001131 vejrvarsel Underretninger udsendt til offentligheden om hårdt eller bemærkelsesværdigt vejr i deres område.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/13000000 videnskab og teknologi Alle aspekter, der vedrører menneskelig forståelse af, såvel som metodologisk undersøgelse og forskning i natur-, formel- og samfundsvidenskab, såsom astronomi, sprogvidenskab eller økonomi.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000710 biomedicinsk videnskab Anvendelse af biologibaseret forskning inden for medicinske områder, såsom forskning, kontrol af sundhedsmæssige tilstande eller medicinsk behandling.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000711 bioteknologi Den videnskabelige manipulation af levende organismer og biologiske processer til videnskabelige, medicinske eller landbrugsmæssige formål.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000715 matematik Undersøgelse af struktur, rum, ændring og antal i abstrakt, ofte ved hjælp af symbolisk logik og sprog, og inkluderer emner som geometri, algebra eller trigonometri.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000717 naturvidenskab De videnskaber, der beskæftiger sig med stof, energi og den fysiske verden, herunder fysik, biologi, kemi og astronomi.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000718 astronomi Undersøgelse af himmelobjekter gennem direkte observation og teoretiske modeller.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000719 biologi Videnskaben om de levende organismer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000720 botanik Planternes videnskab.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000723 fysiologi Undersøgelse af de vitale processer, indre organer eller funktionelle mekanismer i levende organismer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000721 genetik Undersøgelse af gener i levende organismer og af deres rolle i arvelighed, udvikling eller genetisk tilpasning.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000722 palæontologi Undersøgelsen af forhistoriske livsformer, geologiske perioder og fossiler.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000724 zoologi Undersøgelsen af biologi, fysiologi, udvikling, adfærd eller andre aspekter af dyr.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000731 fysik Undersøgelsen af materiens bevægelse og struktur, og hvordan den forholder sig til energi.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000733 atomfysik Undersøgelsen af atomkerners struktur og opførsel.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000734 partikelfysik Videnskaben for de mindste bestanddele af stof, deres struktur og deres interaktion.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000732 elektromagnetisme Undersøgelsen af de fysiske interaktioner mellem elektrisk ladede partikler og magnetiske felter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000727 geologi Undersøgelsen af Jordens fysiske processer, materielle strukturer og dens egenskaber.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000728 havebrug Undersøgelse og kunst af plantedyrkning, herunder landskabs- og havedesign og plantebeskyttelse.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000725 kemi Undersøgelsen af stoffets sammensætning og egenskaber i skalaen fra atomer og molekyler og af reaktionerne mellem forbindelser.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000726 kosmologi Undersøgelsen af universets oprindelse, evolution, organisering og struktur.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000729 marinevidenskab Undersøgelsen af levende organismer og miljøer i saltvand økosystemer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000730 meteorologi Undersøgelsen af atmosfærisk kemi og fysik med fokus på vejrprognose.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000742 samfundsvidenskab Videnskaben af det menneskelige samfund i aspekter som sprogvidenskab, antropologi, økonomi eller sociologi.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000743 antropologi Videnskab af menneskelig adfærd og sociale interaktioner på tværs af tiden.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000744 arkæologi Videnskab af menneskelig aktivitet gennem tid og kulturhistorie ved hjælp af artefakter, der er efterladt af gamle folk.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000751 filosofi Videnskaben om de grundlæggende betingelser for eksistens, viden og moral.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000746 geografi Videnskaben af de fysiske træk ved jordoverfladen og dens politiske opdelinger.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000747 historie Videnskaben om alt, hvad der er sket i fortiden med den menneskelige race, og udforskningen og beskrivelsen af den.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000748 informationsvidenskab Videnskaben og praksis med at indsamle, klassificere, lagre, hente og formidle information.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000749 jura Videnskaben om juridiske regler og deres anvendelse.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000750 lingvistik Videnskaben af alle aspekter af det menneskelige sprog såsom syntaks, fonetik, skriftlige og talte former og variationer over tid.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000753 psykologi Videnskaben om sjæleliv (folks oplevelser, følelser, adfærd og tanker generelt).
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000754 sociologi Videnskaben om social opførsel, grupper og forhold.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000752 statskundskab En samfundsvidenskabelig disciplin fokuseret på studiet af politik.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000745 økonomi (videnskab) Videnskab af økonomiernes love og principper, såsom produktion og distribution af varer og tjenester.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000756 teknologi og teknik Undersøgelse og anvendelse af industrielle eller anvendte videnskaber såsom teknisk fysik, hydrodynamik og termodynamik.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000761 elektronikteknik Videnskab og teknologi vedrørende ledning af elektricitet i vakuum, gasser og halvledere.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000762 identifikationsteknologi Videnskab, udvikling, anvendelse og etiske spørgsmål vedrørende tekniske metoder til genkendelse af produkter, dyr eller mennesker, såsom ansigtsgenkendelse og biometrisk teknologi.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000763 informationsteknologi og datalogi Videnskab og design relateret til computersystemer, software og netværk.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000760 ingeniørvidenskab Videnskab, design, udvikling og konstruktion af strukturer såsom bygninger, broer, tunneler, kunstvandings- og kloaksystemer, veje og jernbaner.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000759 landbrugsteknologi Videnskab og udvikling af teknikker og maskiner, der forbedrer landbrugsstyring og produktivitet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000757 luftfartsteknologi Videnskab, design, udvikling og konstruktion af fly, rumfartøjer og missilsystemer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000758 raket Videnskab, design, udvikling og konstruktion af raketter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000716 maskiningeniør Videnskaben og brugen af design, konstruktion og håndtering af mekaniske systemer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000764 materialevidenskab Videnskaben om grundlæggende principper for konstruktion af materialer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000765 mikrovidenskab Videnskab af og teknologier bygget på mikroskopisk skala, såsom mikrobiologi eller mikrocomputing.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000766 nanoteknologi Teknologi til fremstilling, påvirkning og håndtering af materialer og genstande med mindst en dimension i størrelsesordenen 1–100 nanometer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000741 videnskabelig institution Institutioner, der udfører eller forvalter videnskabeligt arbejde.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000755 videnskabelig standard Nationale eller internationale regler for videnskabelige og tekniske undersøgelser og udvikling, såsom kalibreringsstandarder for videnskabelige instrumenter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000735 videnskabelig undersøgelse Proces, der gennem systematisk arbejde kan producere ny viden og øget viden.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000737 medicinsk forskning Undersøgelse foretaget inden for sundhed og medicin, såsom genetiske studier, sygdomsforskning eller farmaceutiske lægemiddelforsøg.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000738 videnskabelig ekspedition Land-, sø- eller rumrejser, der er foretaget for at finde nye oplysninger.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000739 rumfart Den videnskabelige udforskning af det ydre rum gennem bemandede og ubemandede missioner.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000736 videnskabelig innovation Udvikling eller oprettelse af nye videnskabelige eller teknologiske produkter eller processer, såsom AI-applikationer, robotarme og nanokameraer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000740 videnskabelig publikation Akademiske forskningsresultater offentliggjort i et tidsskrift, bog eller speciale.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/04000000 økonomi, erhvervsliv og finans Alt om planlægning, produktion og udveksling af ejendom.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000385 marked og børsvæsen Organiseret handel med aktier, valutaer, råvarer med mere.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000396 aktie Virksomhedspapir, der giver den enkelte en ejendomsret til en del af en virksomheds indtjening.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001137 aktieanbefaling En analytikers anbefalinger for bestemte aktier. Kan inkludere analytikerens prismål for aktien.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001139 holdanbefaling En analytikers anbefaling om at bevare en bestemt aktie.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001138 købsanbefaling En analytikers anbefaling om at købe en bestemt aktie
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001140 salgsanbefaling En analytikers anbefaling om at sælge en bestemt aktie.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001141 populære aktier Bemærkelsesværdige kursbevægelser på en bestemt aktie.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000390 gældsmarked Den del af kreditmarkedet, der vedrører lån, der har en løbetid på mindst et år på udstedelsestidspunktet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000392 lånemarked Marked, hvor penge kan lånes til fast rente.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000393 lån En aftale fra en enkeltperson eller institution om midlertidigt at sprede penge til en anden med en aftalt sats og tidspunkt for tilbagebetaling.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000386 råvarebørs Handelssted for standardiseret handel med råvarer og/eller råvarer eller afledte instrumenter baseret på disse varer, for eksempel bomuld, olie, kul, metaller og mere.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000389 børs for bløde råvarer Handelssted for dyrkede råvarer, såsom bomuld, sukker, sojabønner og mere.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000387 energibørs Handelssted for elektricitet, gas, kul, olie og kuldioxid.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000388 metalbørs Handelssted for metaller som kobber, stål, aluminium, zink og mere.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000391 valutamarked Handel med valutaer, hvori valutakurser bestemmes.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000394 værdipapir Marked for aktier og obligationer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000395 derivater Værdipapirer, fx optioner, hvis værdi påvirkes af værdien af en anden værdi, såsom aktier.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000170 virksomhedsinformation Oplysninger om individuelle virksomheder, fonde og mere.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001230 CSR (virksomheds sociale ansvar) En virksomheds forretningspraksis, der afspejler ansvarlige sociale, etiske og miljømæssige politikker.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000188 HR (menneskelige ressourcer) Personer, der arbejder for et firma, og hvordan de styres.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000191 aktieoption Retten for en medarbejder i en virksomhed til at købe eller sælge aktier til en bestemt pris på eller inden et bestemt tidspunkt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000190 ledelse Nyheder om administrerende direktør og andre ledende stillinger i en virksomhed, herunder nye ansættelser og ændringer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000189 nedskæringer Planlagt eller faktisk reduktion af personale.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000192 strategi og markedsføring Planlægning af en virksomheds mål og salg af sine varer og tjenester for at nå disse mål.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000195 bestyrelse Valg af eller ændringer i bestyrelsen for et selskab.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000201 finansielt gearet opkøb At tage kontrol over et selskab ved at købe dets aktier for lånte penge.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000196 forretningsaftale Aftale om køb eller salg, af varer, rettigheder eller fast ejendom.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000208 forskning og udvikling Udvikling af nye produkter og tjenester eller forbedring af eksisterende.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000204 fusion eller opkøb En virksomhed slår sig sammen med en anden, enten i form af en fusion eller ved opkøb.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000200 joint venture Et selskab ejet af to eller flere virksomheder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000203 ledelsesopkøb At ledelsen tager kontrol over et selskab ved at købe aktierne i virksomheden.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000202 licensaftale En kontrakt, der definerer betingelserne for brug af andres ejendom.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000205 nyt produkt eller service Et produkt eller en tjeneste, der ikke tidligere er blevet tilbudt markedet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001159 offentlig kontrakt En aftale, der blev indgået efter en formaliseret procedure, om erhvervelse af varer eller varer, hvor offentligheden (stat, regionsråd, kommune eller anden offentlig myndighed) står som klient.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000193 ordinær og ekstraordinær generalforsamling Møde med selskabets aktionærer, et aktieselskabs højeste beslutningsorgan.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000206 patent, ophavsret og varemærke Eksklusiv ret til at udnytte en opfindelse, juridisk ret for forfatteren til kun at beslutte brugen af sit arbejde og lovligt beskyttede navn eller karakteristika for varer og tjenester for en bestemt erhvervsdrivende.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000207 produkttilbagekaldelse En virksomheds beslutning om at tage et produkt tilbage eller reparere det.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000197 spin-off virksomhed Oprettelse af nye virksomheder gennem spinoffs fra eksisterende virksomheder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000199 virksomhedsledelse Tanker og regler om, hvordan virksomheder skal ejes og styres.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000194 årsrapport Udarbejdelse af et selskabs årsregnskab og information om dets ledelse i løbet af et regnskabsår.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000198 økonomisk globalisering Handel mellem parter i forskellige lande.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000171 virksomhedsfinansiering Virksomhedens økonomiske situation.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000173 aktieanalyse Aktieanalytikeres kommentarer og anbefalinger.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000186 aktiebegivenhed Meddelelser om større aktiebegivenheder, såsom opsplitning, ophørte handler, nye top- og bundnoteringer og mere.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000185 aktionær Indehaver af en eller flere aktier i et selskab.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000183 emission Tilbud til eksisterende eller nye aktionærer om at købe nyudstedte aktier.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000186 aktiebegivenhed Meddelelser om større aktiebegivenheder, såsom opsplitning, ophørte handler, nye top- og bundnoteringer og mere.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000187 børsnotering Et firma udsteder aktier til offentligheden for første gang.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000184 restrukturering og rekapitalisering Ændring i en virksomheds struktur, for eksempel gennem salg eller lukning af dele af virksomheden.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000175 tilbagekøb Program, hvor et selskab genkøber aktier i sit eget selskab fra aktionærerne.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000178 finansielle resultater Alle offentliggørelser af finansielle resultater. Der er ikke tale om regnskabsaflægning, men blot om indtjening eller salgstal.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000179 indtjeningsforventninger Analytikeres eller virksomhedens egne forventninger til økonomiske resultater.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000174 konkurs Vurdering af en virksomheds økonomiske status og evne til at afvikle lån.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000176 kreditvurdering Gennemgang af en juridisk enhed for at vurdere dens økonomiske status og evne til at afvikle lån.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000184 restrukturering og rekapitalisering Ændring i en virksomheds struktur, for eksempel gennem salg eller lukning af dele af virksomheden.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000175 tilbagekøb Program, hvor et selskab genkøber aktier i sit eget selskab fra aktionærerne.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000177 udbyttebekendtgørelse Meddelelse om udbetaling af udbytte.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000180 virksomhedsregnskab Regnskab fra en virksomhed. Offentliggøres kvartalsvis, halvårligt eller helårligt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000181 generalforsamlingsdokumenter Oversigt over selskabsoplysninger og stemmerettigheder inden en generalforsamling.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000172 virksomhedsrevision Registrering af en virksomheds eller organisations indtægter, udgifter, forpligtelser og aktiver og kontrol heraf.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000182 økonomisk nødstedt virksomhed Indikationer om, at et selskab har økonomiske vanskeligheder, men endnu ikke har indgivet konkurs.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000344 økonomi Sager relateret til handel og økonomi.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001171 deleøkonomi Aktiviteter, der sigter mod at reducere ressourceforbruget gennem en mere effektiv kapacitetsudnyttelse, såsom deling af adgangen til varer og tjenester.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000346 makroøkonomi Større økonomiske spørgsmål på nationalt eller højere niveau.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000365 beskæftigelsesstatistik Statistik om beskæftigelse.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000380 boliglån og realkredit Låne penge til køb af jord eller ejendom eller til reparation, renovering af ejendom, for sikkerhed, normalt i en ejendom.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000348 budget og budgettering En beregning på forhånd af alle indtægter og udgifter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000350 centralbank En bank, der er centrum for banker i et land og er ansvarlig for at udstede pengesedler, udlån til staten og andre banker med mere.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000356 deflation Priserne på varer og tjenester falder eller handelen falder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000366 eksport Hvad der er produceret eller fremstillet i eet land og sendt og solgt i et andet land.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000349 erhvervsliv Uafhængige økonomiske organisationer for produktion af varer eller tjenester med fortjeneste.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001278 andelsselskab En virksomhed, der ejes og drives af sine medlemmer. Produktionen eller overskuddet deles mellem medlemmerne.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001158 iværksætteri Processen med at oprette, lancere og drive et nyt firma.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001172 små og mellemstore virksomheder (SMV) En lille eller mellemstor virksomhed (SMV) er en virksomhed, hvis antal ansatte, balance og omsætning ikke kan overstige visse grænser, der er fastsat af det land, hvor det er beliggende.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000381 fond En samling af værdipapirer, ofte benævnt en portefølje, der ejes af mange mennesker sammen, der er medejere, og som kan bestå af forskellige typer aktie- eller rente-baserede værdipapirer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000351 forbruger Købere af varer og tjenester.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000353 forbrugerrettigheder Spørgsmål om forbrugeres rettigheder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000352 forbrugertillid Kundernes tillid til den aktuelle økonomiske situation.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000369 import Organiseret import af varer fra udlandet til eget land.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000370 inflation Økonomisk udvikling, der manifesterer sig i den kontinuerlige generelle stigning i prisniveauet og dermed forringelsen af den monetære værdi.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000373 international handel Handel med varer og tjenester mellem lande.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000374 handelsaftale Aftale mellem to eller flere lande om handelsbetingelserne mellem landene.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000375 handelsbalance Forskellen mellem værdien af et lands eksport og værdien af dets import af varer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000377 handelspolitik Beskrivelse af alle økonomiske og politiske foranstaltninger med det formål at påvirke udenrigshandel.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000376 handelstvist International konflikt om handelshindringer, karteloperationer, prisdumping og mere.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000372 international økonomisk organisation Enheder som Verdensbanken, WTO og Unido, der opererer på globalt plan.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000378 investering Investering i økonomisk værdi med håb om fremtidig afkast, normalt i produktiv brug, og således at pengene er bundet sammen i en længere periode.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000354 kredit og gæld Kredit, det beløb du har til rådighed, ofte ved lån. Gæld, det beløb, du skylder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000382 markedspris Den monetære værdi af varer, tjenester, aktier eller obligationer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000347 obligation Virksomheds- eller statsdokument, der repræsenterer lånet af penge til en fast rente og i en fast tid til det pågældende firma eller stat.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000379 pengepolitik Statslige foranstaltninger til regulering af det monetære system og kreditmarkedet i et land, især gennem centralbanken.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000383 recession Defineres som en nedgang i et lands brutonationalprodukt over to på hinanden følgende kvartaler. Bruges også om økonomisk tilbagegang generelt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000371 rentesats Den aftalte pris på kredit optaget af långiveren, udtrykt i procent af lånebeløbet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000368 statsgæld De penge, som staten skylder, for eksempel til andre lande.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000384 toldafgift En told, der betales ved import eller eksport af varer over en landegrænse, normalt for at udligne prisforskelle.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000367 udviklingsbistand Overførsel af ressourcer til fattige lande på gunstige vilkår med det formål at bidrage til udvikling.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000355 valutakurs Værdiforhold mellem to valutaer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001279 kryptovaluta En internet-baseret valuta, som benytter krypteringsteknologi til at facilitere finansielle transaktioner.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000364 vækstøkonomier De markeder, der kæmper for at komme ind i verdensøkonomierne, og dem, der kræver økonomisk hjælp fra internationale långivere.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000358 økonomisk indikator Specifikke indekser, såsom aktiebalancer og prisindeks, der viser, om økonomien forbedres eller forværres.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000359 bruttonationalprodukt (bnp) Værdien af alle varer og tjenester, der er produceret i et land i et år.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000360 industriproduktion Industriel fremstilling af genstande.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000361 lagerbeholdning Varer, der ikke er solgt, men opbevares af producenten, grossisten eller forhandleren.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000362 produktivitet Forholdet mellem det opnåede resultat og de ressourcer, der er investeret i industriel produktion.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000363 økonomisk interesseorganisation En sammenslutning af interesser for virksomheder i en bestemt branche.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000357 økonomisk vækst Stigning over tid i produktionen af varer og tjenester i et land, bruttonationalproduktet (BNP).
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000209 økonomisk sektor Gruppering af økonomiske aktiviteter efter produkt eller service.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000235 byggeri og ejendom Alt om bygninger og opførelse, vedligeholdelse, styring, leje og salg af dem.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000238 (retired) anlægsbyggeri Store byggeprojekter som veje, dæmninger, kontor- og fabriksbygninger og arenaer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000239 boligbyggeri Opførelse af boliger til privat brug.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000236 bygningskonstruktion Undersøgelse foretaget af ingeniører og arkitekter, der beskriver, hvor og hvordan noget skal bygges.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001246 erhvervsbyggeri Bygninger, der er beregnet til erhvervsbrug. Det kan være kontorbyggeri, butikker, restauranter og hoteller.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000241 fast ejendom Købe og sælge ejendom af alle slags.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001245 infrastrukturprojekter Byggeri af grundlæggende faciliteter som veje, broer, tunneller, telekommunikation og el-net.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000240 jordpris Prisen på jord til specifik brug (kommerciel, bolig, landbrug).
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000237 (retired) landbrugsejendom Landbrugsområder til fødevareproduktion, herunder mejeriprodukter, frugt, husdyr og fisk.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000242 renovering Renovering af en bygning svarende til ny tilstand.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000252 detailhandel Virksomheder, der sælger til private husholdninger.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000247 e-handel Varer købt eller solgt ved hjælp af internettjenester.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000250 postordre Varer solgt gennem og leveret pr. post.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000253 specialbutik Forhandlere, der specialiserer sig i en bestemt kategori, såsom sko eller værktøj.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000246 stormagasin Forretning opdelt i flere mindre butikker under samme tag.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000256 energi og ressourcer Brug af naturlige ressourcer til plandt andet produktion og energiudvinding.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000257 alternativ energi Den kommercielle virksomhed, der producerer energi uden at ødelægge miljøet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000265 atomkraft Brug af radioaktivt materiale til produktion af elektricitet eller varme.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001207 biobrændstof Brændstof produceret af produkter fra biologiske processer i stedet for brændstof produceret baseret på geologiske processer som fossile brændstoffer, kul osv.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000260 elproduktion og distribution Elnettet og salg af elektricitet på engros- og detailniveau.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000261 (retired) energiindustri Produktion af energi uden fokus på nogen bestemt sektor.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001208 geotermisk energi Energi opnået fra geotermiske processer, hvor varme opbevares i jordskorpen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000258 kul Produktion og minedrift af antracit og bituminøse produkter til anvendelse i kraftproduktion.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000266 (retired) olie og gas - nedstrømsaktivitet Alt relateret til olie og gas fra raffinaderiet til distribution.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000267 (retired) olie og gas - opstrømsaktivitet Alt relateret til olie og gas fra indsamlingen til raffinaderiet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001243 olie- og gasindustrien Virksomhed, der opsporer, udvinder, raffinerer, transporterer og sælger petrokemiske produkter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000268 benzin Destilleret olieprodukt, der bruges til bilbrændstof, med eller uden tilsætningsstoffer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000259 dieselbrændstof Brændstof til dieselmotorer og opvarmningsanlæg, der består af relativt flygtige fyringsolier, såsom tung olie.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000263 naturgas Brændbar gas opnået fra jorden og dannet ved nedbrydning af organiske stoffer bruges som brændstof og industrielt råmateriale.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000262 petroleum og paraffin Et olieprodukt, der ofte bruges som motorbrændstof i alt fra både til jetfly, men også som brændstof i lamper.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001209 solenergi Elektricitet produceret og genereret fra solens stråler.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001210 vandkraft Energi genereret ved at føre vand gennem turbiner. Vandet opsamles ofte i damme, så strømmen kan reguleres efter behov.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001211 vindkraft Energi, der genereres i turbiner, der sættes i gang af vind, der driver en eller anden form for propel.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000271 finans- og servicesektor Tjenester, der overfører, beskytter eller holder styr på penge og andre finansielle instrumenter eller leverer backup til kommercielle virksomheder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000276 arbejdsformidling Tjenester, der hjælper folk med at finde et job og hjælpe virksomheder med at finde arbejde.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000273 auktion Tjenester, hvor varer sælges, og hvor køberne gradvis byder højere, og varerne sælges til den højeste byder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000274 bank Tjenester til opbevaring, transmission, modtagelse og levering af kontanter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000277 bedemandsforretning og krematorium Virksomheder, der leverer tjenester til håndtering af afdøde personer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001164 betalingstjeneste Tjenester til udførelse af betalinger inklusive kontanter, check, kreditkort, betalingskort, direkte debet, elektronisk pengeoverførsel, internetbank, elektronisk og mobil betaling.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000272 bogføring og revision Tjenester, der hjælper med systematisk at rapportere økonomiske forhold og gennemgå, at regnskaberne er pålidelige.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000293 bryllupsservice Varer og tjenester til at gennemføre en vielse med tilhørende festligheder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000292 børsmægling Tjenester til at købe og sælge aktier til enkeltpersoner eller andre enheder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000279 forsikring Tjenester, der tillader enkeltpersoner at betale små beløb regelmæssigt for at beskytte sig økonomisk mod større uventede begivenheder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000280 investeringsrådgivning Virksomheder, der rådgiver om, hvordan en enkeltperson eller virksomhed skal investere.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000282 juridisk tjeneste Tjenester, der hjælper enkeltpersoner eller virksomheder med at fortolke og forholde sig til nationale, regionale eller lokale love.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001162 kapitalforvaltning Tjenester til vækst af aktiver gennem investering i aktier, gensidige fonde og lignende.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000275 konsulenttjeneste Udbydere af ekspertviden inden for et specifikt område, normalt i en aftalt periode.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001163 kunderelation Oprettelse og vedligeholdelse af forhold til kunder for at øge salget.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000291 kurer- og transporttjeneste Virksomheder, der forbereder og sender pakker og dokumenter til enkeltpersoner eller virksomheder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000284 markedsudvikling Udviklingsretning styret af forbrugeradfærd.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000283 markedsundersøgelse Undersøgelse af mulighederne for at sælge et bestemt produkt eller tjeneste.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001136 messe Større udstilling med bestemt type varer fra flere forskellige leverandører, normalt beregnet til detailhandlere.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000286 personlig indkomst Penge, som en person tjener, og som han er fri til at bruge.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000287 personlig investering Den enkeltes finansielle investeringer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000278 privat sundhedsforsikring Virksomheder, der leverer sundhedsydelser.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000285 privatøkonomi Den enkeltes indkomst, udgifter, aktiver og forpligtelser.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000281 rengøring Virksomheder, der udfører rengøring af boliger eller forretningslokaler.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000288 skønhedspleje Tjenester til at tage sig af den enkeltes krop, såsom frisør, massage og neglepleje.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000289 trykning og salgsfremstød Produktion af trykte materialer såsom skilte, flyers og reklamer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000290 udlejningsfirma Virksomheder, der udlejer eksempelvis biler, boliger, tøj og værktøj.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000243 forbrugsvare Varer, der er produceret til og solgt til enkeltpersoner.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000251 Ikke-varigt forbrugsgode Produkter, der kun er beregnet til at blive brugt i en kort periode.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000244 drikkevare Drikkelig væske, med eller uden alkohol.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000255 engrossalg Det første led i salgskæden efter produktion.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001258 forbrugerelektronik Elektroniske apparater som computere, mobiltelefoner og fjernsyn, som bliver solgt til privat brug.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000254 legetøj Salg af legetøj.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000249 luksusvare Varer, der sælges til en høj pris, såsom lædertasker og smykker.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000248 mad Salg af madvarer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001289 salgskanaler Måder, hvormed man sikrer, at ens varer kan købes af interesserede kunder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000245 tøj Tøj, som folk bruger på kroppen, såsom sweatere, skjorter, nederdele, kjoler og bukser.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001244 forsyningsvirksomheder Virksomhed, der leverer offentlig forsyning i form af el, vand og varme eller som sørger for renovation og kloak.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000269 affaldshåndtering og forureningskontrol De kommercielle aktiviteter, der håndterer affald og overvåger emissioner.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000270 vandforsyning Den kommercielle aktivitet, der forsyner folk med rent vand.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000294 fremstilling og teknik Producent af elektronisk og mekanisk udstyr.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000296 bilindustri Produktion af biler og komponenter, der er nødvendige for at fremstille biler.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000298 elektrisk udstyr Produktion af store og små elektroniske varer til brug i hjemmet eller virksomheden.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000295 fly- og rumfartsindustri Produktion af fly og rumfartøjer og komponenter, der er nødvendige for at fremstille dem.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000297 forsvarsudstyr Produktion af våben, tanks, kanoner, skibe og mere til brug af militære og ikke-militære forsvarsstyrker.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000300 industriel komponent Produktion af mekaniske, elektroniske eller elektriske produkter, der er nødvendige for at fremstille andre produkter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000301 instrumentteknik Produktion af instrumenter til kalibrering og måling af fx hastighed, tryk og afstand.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001166 jernbanefremstilling Produktion af tog, jernbaner, signalanlæg og drift og vedligeholdelse heraf.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001165 kapitalgode Holdbare produkter, der bruges til produktion af andre varer eller tjenester.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000302 maskinfremstilling Produktion af turbiner, motorer, ventilatorer, pumper og andre komponenter til motordrevet udstyr.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000303 skibsbyggeri Produktion af skibe, ubåde og pramme.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000299 sværindustri Produktion af kraner, bulldozere og lignende til anvendelse i store byggeprojekter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000225 informationsteknologi Databehandling eller overførsel af information mellem computere.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000227 datanetværk Kommunikationsnetværk specielt designet til datatransmission.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000229 datasikkerhed Alt om sikkerhed for datasystemer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000230 halvleder og aktiv komponent Grundlæggende komponenter, der sammen bliver fungerende elektriske apparater, såsom computere.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000226 hardware Computerudstyr.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000228 satellitteknologi Hardware og software, der muliggør kommunikation mellem enheder placeret på Jorden og satellitter i kredsløb omkring Jorden.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000231 software og apps Elektroniske programmer , der installeres på blandt andet computere eller mobiltelefoner.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000233 telekommunikationstjeneste Tjeneste leveret af kommercielle virksomheder for at lette kommunikationen mellem telefoner eller computere.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000232 telekommunikationsudstyr Varer, der letter transmissionen af data eller stemmemeddelelser, såsom telefoner, switches og modemmer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001161 tingenes internet Produkter med indbygget elektronik og internetforbindelse, der gør det muligt for dem at kontrollere eller udveksle data over netværket.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000234 trådløs teknologi Overførsel af information på andre måder end via kabler.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000217 kemikalie Naturlige eller kunstige stoffer, der bruges til at fremstille andre materialer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000218 bioteknologisk virksomhed Den tekniske udnyttelse af celler og cellulære komponenter til at producere eller ændre produkter, der bruges i blandt andet sundhedspleje, fødevarestyring og landbrug.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000219 gødning Naturligt eller fremstillet materiale, der tilføres jorden for at øge udbyttet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000223 medicinalvirksomhed Fremstilling af medicin fra forskellige kemikalier og naturlige stoffer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000222 organisk kemi Den del af kemi, der beskæftiger sig med mennesker, dyr og kulstofbaserede stoffer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000224 plast og syntetisk kemikalie Naturlige eller fremstillede stoffer, der bruges til fremstilling af plast og andre kunstige stoffer, der bruges i fremstillingsindustrien.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000220 sundhed og skønhedsprodukter Produkter, der bruges til at fremhæve en persons udseende eller duft.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000221 uorganisk kemi Den del af kemi, der beskæftiger sig med mineraler og metaller.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001160 kunsthåndværk Salg af produkter eller tjenester produceret ved hjælp af enkle metoder og værktøjer i modsætning til industriel masseproduktion.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000210 landbrug Processer til produktion af naturlige materialer til forbrug.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000212 agerlandbrug Udnyttelse af jord til agerbrug eller græsning til produktion af fødevarer, foder og råvarer til energiformål eller til videre industriel forarbejdning eller forarbejdning.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000211 akvakultur Dyrkning i vand af fisk, skaldyr og alger.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000213 fiskeindustri Opdræt eller fangst af fisk.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000215 husdyrbrug Avl af dyr til produktion af mad eller pels.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000214 skovbrug og træ Skovbrugsvirksomheder, der anvendes til produktion af træ til efterfølgende forarbejdning og brug.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000216 vinavl Produktionen af vin, fra druer til det færdige produkt.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001170 logistik Forsyningskæde, lagerstyring og transport af produkter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000304 medie Forskellige måder at distribuere og præsentere nyheder til offentligheden.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000312 PR Kommercielle virksomheder, der markedsfører produkter eller tjenester gennem reklame, direkte kontakt eller annoncer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000310 avis og magasin Kommercielle virksomheder, der producerer papirprodukter, der indeholder nyheder og information.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000306 bogbranche Kommercielle virksomheder, der producerer og sælger bøger, både fiktion og ikke-fiktion.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000307 filmbranche Kommercielle virksomheder, der er afsat til optagelse, forarbejdning, erhvervelse, distribution, visning, salg og leje af film.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000308 musikbranche Optagelse, produktion og markedsføring af musik.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000309 nyhedsbureau Kommercielle virksomheder, der producerer og distribuerer nyheder i tekst, billede og film.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000311 online medie (kommercielle) Kommercielle virksomheder, der distribuerer nyheder og information gennem computernetværk til almindeligt forbrug.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000313 radiobranche Kommercielle virksomheder, der producerer, distribuerer og sender radioprogrammer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000305 reklame Metoder til markedsføring af varer og tjenester ved hjælp af video, grafik eller tekst.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000314 satellit- og kabeltjeneste Kommercielle virksomheder, der leverer tv ved hjælp af satellit eller kabel transmission.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000315 tv-branche Kommercielle virksomheder, der producerer, distribuerer og sender tv.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000316 metal og mineral Berigelse af malm til produktion af metaller.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000317 byggematerialer Fremstilling af materialer, der bruges i byggebranchen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000318 guld og dyrebart materiale Minedrift, berigelse og salg af guld og andre ædelmetaller.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000321 ikke-jernholdigt metal Minedrift, berigelse og salg af kobber, zink, aluminium og andre ikke-jernholdige metaller.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000319 jern og stål Minedrift, berigelse og salg af jernholdige metaller.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000320 minedrift Industri som beskæftiger sig med at grave efter metaller, råmaterialer og kul eller ædelstene som diamanter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000322 procesindustri Kommercielle virksomheder, der omdanner råvarer til nyttige produkter. Det drejer sig blandt andet om kemisk industri og medicinalbranchen.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000323 destilleri og bryggeri Fremstilling af alkoholholdige drikkevarer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001169 e-cigaret Genopladelig patron fyldt med væske, som fordamper, når den trækkes ind i lungerne, beregnet til at blive erstatning for tobaksrygning.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000324 fødevareindustri Produktion, distribution og salg af fødevarer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000327 gummiprodukt Fremstilling af produkter (f.eks. Handsker, slanger, beskyttelsesbeklædning), hvor naturgummi og syntetisk gummi i vid udstrækning indgår som basisråmateriale.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001168 kæledyrsprodukter og pleje Hygiejneprodukter samt pleje og ernæring til dyr, der lever under menneskelig pleje og kontrol.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000328 læskedrik Fremstilling af ikke-alkoholholdige drikkevarer.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20001167 medicinsk udstyr Fremstilling af medicinske eller kirurgiske produkter, der anvendes til diagnose og behandling af syge.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000325 møbler og indretning Fremstilling af møbler, tapet, maling og andre materialer til indretning.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000326 papir og emballage Fremstilling af papir til skrivning, indpakning, trykning eller emballering.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000329 tekstil og tøj Fremstilling af materialer til påklædning af mennesker, møbler og andre genstande.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000330 tobak Dyrkning, produktion og salg af tobak.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000337 transport Forskellige måder at flytte mennesker og varer på fra et sted til et andet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000340 jernbanetransport Bevægelse af mennesker eller varer med tog og jernbaner.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000338 lufttransport Kommerciel bevægelse af mennesker eller varer med fly.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000342 trafik Trafikmeldinger.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000343 vandvej og søtransport Kommerciel bevægelse af mennesker eller varer med båd, skib og vand.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000341 vejtransport Bevægelse af mennesker eller varer ved hjælp af lastbiler eller busser på vejnettet.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000331 turisme og fritid Industrien for turisme og fritid.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000332 gambling og spil Virksomheden, der tilbyder hasardspil, enten online eller fysisk som i et casino.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000333 hotel og indkvartering Virksomheden med at levere mad og husly til rejsende.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000336 rejsearrangør Virksomheder, der sælger rejser i form af transport, indkvartering og aktiviteter.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000335 restaurant og catering Virksomhed, der sælger mad til store eller små grupper af kunder.
http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic/20000334 sports- og fritidsprodukt Fremstilling af varer, der bruges til fritidsaktiviteter.